Skip to main content

คำแนะนำในการใช้น้ำมันเครื่อง

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของจักรยานยนต์ Triumph ในระดับสูงสุด เราขอแนะนำใช้น้ำมันเครื่องที่ตรงกับคุณสมบัติที่ทางไทรอัมพ์แนะนำ ยกตัวอย่างเช่น น้ำมันเครื่อง Castrol ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นสำหรับจักรยานยนต์ของเราอย่างเป็นทางการ

น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม

เห็นได้ชัดว่าการเลือกน้ำมันเครื่องมีความสำคัญต่อการใช้งานและการดูแลรักษาจักรยานยนต์ของคุณ ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ เนื่องจากชื่อเสียงด้านคุณภาพของรถจักรยายนต์ Triumph และความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมที่ยาวนานของ Castrol

 

 

น้ำมันเครื่อง CASTROL

Castrol เป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้กับจักรยานยนต์ และในฐานะที่เป็นพันธมิตรด้านน้ำมันหล่อลื่นกับ Triumph คุณจึงมั่นใจได้ว่า Castrol เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดและมีคุณสมบัติการทำงานเหนือกว่ามาตรฐานที่เข้มงวดของเราในด้านวิศวกรรม การทดสอบและการประเมินผลการใช้งาน