Skip to main content

คำแนะนำในการใช้น้ำมันเครื่อง

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของจักรยานยนต์ Triumph ในระดับสูงสุด เราขอแนะนำใช้น้ำมันเครื่อง Castrol ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นสำหรับจักรยานยนต์ของเราอย่างเป็นทางการเท่านั้น

น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม

Triumph ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่อง Castrol เท่านั้น เพราะเราออกแบบ ผลิตและทดสอบจักรยานยนต์ของเรากับผลิตภัณฑ์ Castrol ซึ่งเหมาะสมกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และระบบกรองน้ำมันของเราที่สุด

เห็นได้ชัดว่าการเลือกน้ำมันเครื่องของคุณมีความสำคัญต่อการใช้งานและการดูแลรักษาจักรยานยนต์ของคุณ ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการขับขี่จักรยานยนต์ Triumph เนื่องจากชื่อเสียงด้านคุณภาพของรถจักรยายนต์และความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมที่ยาวนานของ Castrol

 

 

 

น้ำมันเครื่อง CASTROL

Castrol เป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้กับจักรยานยนต์ และในฐานะที่เป็นพันธมิตรด้านน้ำมันหล่อลื่นกับ Triumph คุณจึงมั่นใจได้ว่า Castrol เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดและมีคุณสมบัติการทำงานเหนือกว่ามาตรฐานที่เข้มงวดของเราในด้านวิศวกรรม การทดสอบและการประเมินผลการใช้งาน

Triumph มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นจุดยืนที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของ Castrol ด้วยเช่นกัน ความโดดเด่นด้านคุณภาพของทั้งสองแบรนด์ ทำให้จักรยานยนต์ของ Triumph ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสำหรับมีศักยภาพ

Triumph ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาจักรยานยนต์ โดยใช้น้ำมันหล่อลื่นของ Castrol เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาจักรยานยนต์ของเรา

 

จักรยานยนต์ TRIUMPH และน้ำมัน CASTROL

น้ำมันเครื่องระดับพรีเมี่ยมสำหรับจักรยานยนต์ระดับพรีเมี่ยม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม