Skip to main content

The Distinguished Gentleman's Ride 2019

ride for the people you love

สุภาพบุรุษหลายพันคนทั่วโลกต่างก็ช่วยกันระดมทุน และร่วมบริจาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน DGR ก็เพื่อสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ชาย โดยวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจส่วนตัวของนักบิดที่เข้าร่วมกิจกรรม DGRเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมระดมทุนบริจาคให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

modern classics

สมกับคำว่าตำนานในทุกๆ แง่มุม เพราะสายเลือด Triumph Bonneville นั้นถูกสร้างและนำมาสานต่อในกลุ่มรถโมเดิร์นคลาสสิกของเรา โดยมีประวัติศาสตร์ความเป็นเลิศด้านสมรรถนะ ความสำเร็จจากการลงแข่งขัน และการสร้างผลกระทบทางวัฒนธรรม

Black & white shot of Triumph Motorcycles Classic bikes in warehouse

STAY UP-TO-DATE

สามารถติดตามข่าวสาร หรือรูปภาพบรรยากาศงานที่จัดขึ้นทั่วโลกได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของไทรอัมพ์