Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ยินดีต้อนรับสู่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Triumph Triumph ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างมากและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเนื่องจากมีข้อมูลสำคัญว่าเราเป็นใคร และเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง รวมถึงเหตุผลในการเก็บ บันทึก ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ยังอธิบายสิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลในกรณีที่คุณมีเรื่องร้องเรียน

เรานำนโยบายส่วนบุคคลนี้มาตรวจสอบทบทวนอย่างสม่ำเสมอและเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ให้คุณทราบทางเว็บไซต์ของเราและ/หรือทางอีเมล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม .. 2561 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2019

เราเป็นใคร

นโยบายนี้มีไว้สำหรับ Triumph Motorcycles Limited และทำในนามของ Triumph Motorcycles Limited (หมายเลขจดทะเบียนบริษัท 01735844) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire, DE12 7JP และ บริษัท ในเครือ

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ () "บริษัทในเครือ" หมายถึงองค์กรที่ควบคุมโดยตรง ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ Triumph Motorcycles Limited และ () "การควบคุม" หมายถึงกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นส่วนทุนที่ออกโดยบริษัท หรืออำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งการหรือกำหนดทิศทางการบริหารงานของ และการควบคุมหรือถูกควบคุมจะถูกตีความดังกล่าวนั้น

การอ้างอิงทั้งหมดในนโยบายนี้ต่อ Triumph, Triumph Motorcycle, Triumph Motorcycles Limited, "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา" และ/หรือ บริษัท (ตามความเกี่ยวข้อง) จะรวมถึง Triumph Motorcycles Limited และบริษัทในเครือ (ตามที่นิยามไว้ข้างต้น)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูล Triumph Motorcycles Limited ได้จดทะเบียนกับสำนักงานกำกับข้อมูล (Information Commissioner’s Office) ภายใต้หมายเลขทะเบียน Z8190292

รายละเอียดของผู้ติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลหรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อทีมกฎหมายและกำกับการปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายของเราโดยใช้วิธีการต่อไปนี้:-

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:- ทีมกฎหมายและกำกับการปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, United Kingdom

ที่อยู่อีเมล:- TriumphDataProtection@Triumph.co.uk

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุบุคคลนั้นได้ ไม่รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลระบุบุคคลออกแล้ว (ข้อมูลนิรนาม)

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง เกี่ยวกับตัวคุณซึ่งเราได้จัดกลุ่มไว้ด้วยกันดังนี้:-

 • ข้อมูลประจำตัว:- ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล ชื่อผู้ใช้ หรือตัวระบุที่คล้ายกัน วันเดือนปีเกิดและเพศ
 • ข้อมูลการติดต่อ:- ที่อยู่การเรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการเงิน:- รายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรชำระเงิน
 • ข้อมูลธุรกรรม:- รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินถึงคุณและจากคุณ และรายละเอียดอื่น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณอาจได้รับจากเรา
 • ข้อมูลทางเทคนิค:- ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ประเภทและรุ่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าโซนเวลาและสถานที่ ประเภทและรุ่นปลั๊กอินบราวเซอร์์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่น บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 • ข้อมูลโปรไฟล์:- ชื่อผู้ใช้ การสั่งซื้อ หรือคำสั่งซื้อของคุณ ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับและผลการตอบแบบสอบถาม
 • ข้อมูลการใช้งาน:- ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 • ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร:- ตัวเลือกของคุณในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและบริษัทบุคคลที่สามของเรา และตัวเลือกการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะ:- ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์ ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของเจ้าของถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกและเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องและ/หรือการตรวจสอบการทุจริต

นอกจากนี้เรายังรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลรวม เช่น ข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลประชากรเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ข้อมูลรวมอาจมาจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของคุณโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น เราอาจรวมข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่กำลังเข้าใช้งานฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากเรารวมหรือเชื่อมต่อข้อมูลรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจนสามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เราถือว่าข้อมูลรวมเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะใช้งานตามนโยบายส่วนบุคคลนี้

ในฐานะลูกค้าของ Triumph เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทพิเศษใด เกี่ยวกับตัวคุณ โดยปราศจากความยินยอมของคุณที่ให้ไว้ล่วงหน้า (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์หรือความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สถานะทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ และข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลไบโอเมตริกซ์) นอกจากนี้ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใด เกี่ยวกับอาชญากรรมหรือความผิดทางกฎหมาย

เรารับข้อมูลนี้อย่างไร

เราใช้วิธีการหลายอย่างในการรวบรวมข้อมูลจากคุณ รวมถึง:-

การโต้ตอบโดยตรง:- คุณอาจให้ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลทางการเงินกับเราโดยการกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ หรือผ่านกิจกรรมของเรา ประสบการณ์การเยี่ยมชมโรงงานหรือตัวแทนจำหน่าย (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย Triumph) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา เมื่อคุณ:-

 • สมัครผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • สมัครสมาชิกบริการหรือสิ่งพิมพ์ของเรา
 • ขอให้เราส่งเอกสารการตลาดให้คุณ
 • เข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชัน หรือแบบสอบถาม
 • เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือการประชุมของเรา
 • แจ้งร้องเรียน; และ
 • ให้คำติชมหรือติดต่อเรา

เทคโนโลยีอัตโนมัติหรือการโต้ตอบ:- เมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การใช้งานและรูปแบบการใช้เว็บไซต์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยการใช้คุกกี้ บันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

บุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ:- เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก และแหล่งข้อมูลสาธารณะต่าง ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:-

 • ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและข้อมูลประจำตัวจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามที่เป็นองค์กรอิสระเช่น กรมการขนส่งทางบกในสหราชอาณาจักร
 • เครือข่ายผู้โฆษณา
 • ผู้ให้บริการข้อมูล Analytics (เช่น Google ที่อยู่นอกสหภาพยุโรป)
 • ข้อมูลอุปกรณ์เพื่อดำเนินการต่าง เช่นปรับขนาดหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
 • หน่วยงานอ้างอิงข้อมูลเครดิต; และ
 • ผู้ให้บริการข้อมูลการค้นหา

แหล่งข้อมูลจากผู้บริโภค:- เนื้อหาใด ที่คุณสร้างและแชร์กับเราบนเครือข่ายสังคมบุคคลที่สาม หรือโดยการอัปโหลดไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงการใช้แอปเครือข่ายสังคมบุคคลที่สามเช่น Facebook ตัวอย่าง ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ เรื่องราวส่วนตัว หรือสื่อหรือเนื้อหาอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลใด ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเครือข่ายสังคมบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของคุณบนเครือข่ายสังคมบุคคลภายนอก (เช่น Facebook) และคุณได้อนุญาตให้เครือข่ายสังคมบุคคลที่สามแชร์กับเรา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบัญชีพื้นฐานของคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เพศ วันเกิด เมืองปัจจุบัน รูปโปรไฟล์ ID ผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน ฯลฯ) รวมถึงข้อมูลหรือกิจกรรมอื่น ที่คุณอนุญาตให้เครือข่ายสังคมบุคคลที่สามเปิดเผยด้

หากคุณล้มเหลวในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือภายใต้เงื่อนไขของสัญญาระหว่างคุณกับเรา และคุณไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวเมื่อเราร้องขอ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังพยายามเข้าร่วมสัญญากับคุณ เช่น ในการซื้อสินค้าและบริการ ในกรณีนี้ เราอาจต้องยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณมีกับเรา แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีดังกล่าว

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างไรบ้าง

ภายใต้กฎหมายการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้ เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะเมื่อเรามีเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว (ตามเหตุผลทางกฎหมาย) ในเรื่องนี้ Triumph จะใช้ข้อมูลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:-

 • ในกรณีที่เราต้องทำสัญญาที่เรากำลังจะร่วมหรือได้ร่วมกับคุณแล้ว
 • ในกรณีที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) และประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณไม่มีผลเหนือผลประโยชน์เหล่านั้น
 • ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย และ
 • ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอม

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความชัดเจนของผลประโยนช์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเรามีเหตุผลทางธุรกิจหรือการค้าในการใช้ข้อมูลของคุณ ตราบเท่าที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณเอง

โดยทั่วไป เรายึดถือผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในกรณีใดๆก็ตาม เราจะรอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะส่งการสื่อสารการตลาดทางไปรษณีย์อีเมล โทรศัพท์และ/หรือ SMS

วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้ระบุไว้ในรูปแบบตารางด้านล่างถึง คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และบริบทกฎหมายที่เราใช้ในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังได้ระบุผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราไว้ตามความเหมาะสมด้วย

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บนพื้นฐานกฎหมายมากกว่าหนึ่งข้อ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เราใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายเฉพาะเจาะจงที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตารางด้านล่างนี้ไม่มีผลกับข้อมูลหมวดหมู่พิเศษซึ่งเราจะประมวลผลโดยได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

วัตถุประสงค์ / กิจกรรม

ประเภทข้อมูล

บริบทตามกฎหมายในการประมวลผลรวมถึงพื้นฐานผลประโยชน์ตามกฎหมาย

กิจกรรมการตลาด การวิจัย และการวิเคราะห์

เราจะขอความยินยอมจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลการสื่อสารการตลาด ไม่ว่าโดยทางอีเมล SMS โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์

นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยรายละเอียดของคุณเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายของบริษัทบุคคลที่สามที่เป็นอิสระซึ่งคุณได้ให้ความยินยอมแล้ว นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้สำหรับใช้ทางการตลาด

นอกจากนี้ เรายังอาจทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณตามผลประโยชน์อันสมควร เช่น ในกรณีที่เราปรับแต่งเนื้อหาบางอย่างให้กับคุณและให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกัน

เราอาจติดต่อคุณเพื่อระบุว่าคุณเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์หรือไม่และถามว่าคุณต้องการเข้าร่วมในการวิจัยตลาดเป็นครั้งคราวหรือไม่ ในกรณีนี้และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดต่อ เราจะยึดถือผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราและเป็นการตัดสินใจของคุณทั้งหมดว่าคุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่

เราจะใช้หลักการโปรไฟล์รวมทั้งเครื่องมือแบ่งกลุ่มและดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์เพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของเราให้ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการเป็นเวปไซต์ที่่ใช้งานง่าย และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในทุกด้านของธุรกิจ

 1. ระบุบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. ทางเทคนิค
 4. การโปรไฟล์
 5. การใช้งาน
 6. การตลาดและการสื่อสาร
 7. แหล่งสาธารณะ

ความยินยอม

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎมหายสำหรับการทำการตลาดแบบตรงและเพื่อการวิจัยตลาด (เช่นความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเราและวิธีที่เราสามารถพัฒนาธุรกิจเหล่านี้และขยายธุรกิจของเรา)

การดูแลรักษาและสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์/การใช้แอปของคุณ

ในกรณีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือแอปพลิเคชันอื่นที่บ้านหรือที่งานกิจกรรมต่างๆ เราและบุคคลที่สามของเราที่ได้รับอนุมัติอาจประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อสนับสนุนบริการเหล่านี้

นอกจากนี้ เรายังอาจต้องการปรับปรุงบริการของเราเพื่อเสริมสร้างกระบวนการภายในของเราและประสบการณ์ของคุณในฐานะลูกค้า

 1. ระบุบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. ทางเทคนิค
 4. การโปรไฟล์
 5. การใช้งาน

ผลประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายในการทำให้เว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพและในการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา

การปรับเข้ากับบุคคล (ออฟไลน์และออนไลน์)

ด้วยความยินยอมของคุณ (ในส่วนที่จำเป็น) เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดโปรไฟล์ (i) เพื่อวิเคราะห์การตั้งค่าและนิสัยของคุณ (ii) เพื่อคาดการณ์ความต้องการของคุณตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ของคุณ (iii) เพื่อปรับปรุงและ ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา (iv) เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์/แอปของเราเหมาะสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ (v) เพื่อให้คุณได้โฆษณาและเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย และ (vi) เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมกับฟีเจอร์โต้ตอบเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น

จากข้อมูลประเภทนี้และด้วยความยินยอมของคุณ (ในส่วนที่จำเป็น) เราจะแสดงเนื้อหา Triumph หรือโปรโมชั่นเฉพาะที่เหมาะกับความสนใจของคุณ

 1. ระบุบุคคล
 2. ทางเทคนิค
 3. การโปรไฟล์
 4. การใช้งาน

ความยินยอม

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการใดของเราอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ และบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุประเภทของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

เครือข่ายสังคม

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณโต้ตอบกับฟีเจอร์ของเครือข่ายสังคมบริษัทบุคคลที่สาม เช่น ฟังก์ชัน "ไลก์" เพื่อให้บริการคุณด้วยโฆษณาและมีส่วนร่วมกับคุณบนเครือข่ายสังคมบุคคลที่สาม คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฟีเจอร์เหล่านี้ ข้อมูลโปรไฟล์ที่เราได้รับเกี่ยวกับตัวคุณ และเรียนรู้วิธียกเลิกการร่วมโดยการทบทวนประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเครือข่ายสังคมบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

 1. ระบุบุคคล
 2. การโปรไฟล์
 3. สาธารณะ
 4. การใช้งาน

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการใดของเราอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ และบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุประเภทของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

การซื้อรถจักรยานยนต์ของคุณ

ในกรณีที่คุณซื้อรถจักรยานยนต์จาก Triumph หรือตัวแทนจำหน่ายของเรา (ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของเรา) เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภายในของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลข VIN ของรถจักรยานยนต์

ในการดำเนินการดังกล่าว เราสามารถให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แก่คุณ ซึ่งเราอาจเปิดเผยรายละเอียดกับบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อเสนอพิเศษแก่คุณ เช่นนโยบายการประกันเพิ่มเติมและระยะการรับประกันเพิ่มเติม

 1. ระบุบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. การโปรไฟล์
 4. สาธารณะ
 5. การใช้งาน
 6. ทางเทคนิค

ความยินยอม

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการซื้อรถจักรยานยนต์ รวมถึงระยะการรับประกันเพิ่มเติมในกรณีที่การรับประกันปัจจุบันหมดอายุ

การรับประกัน การเคลม และการเรียกคืน

เมื่อคุณใช้สิทธิเคลมการรับประกันสินค้าจาก Triumph เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะบันทึกการอ้างสิทธิ์และตรวจสอบว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว

เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าในกรณีที่จำเป็นต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราสามารถติดต่อเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนแล้วและสื่อสารบริการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ระบุบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. การโปรไฟล์

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการอ้างสิทธิ์รับประกันได้รับการดูแลและถูกดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและลูกค้าจะได้รับการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำเกี่ยวกับขั้นตอนในการอ้างสิทธิ์ของตน

ข้อผูกพันทางกฎหมาย

การดำเนินการตามสัญญา

บทความในนิตยสาร โพสต์สื่อสังคมออนไลน์

เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือศูนย์ประสบการณ์เยี่ยมชมโรงงานของเราตามโอกาส เราอาจถ่ายรูปและ/หรือบันทึกเสียงซึ่งเราอาจเผยแพร่ทางออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ/หรือบทความในนิตยสาร

ข้อมูลนี้อาจบันทึกไว้โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งในกรณีนี้เราจะขอความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบันทึกในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแบรนด์ Triumph และแจ้งให้ลูกค้าและบุคคลอื่น ที่สนใจแบรนด์ Triumph เกี่ยวกับอีเวนต์ของเรา การพัฒนาของเรา และกิจกรรมของเรา

 1. ระบุบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. การโปรไฟล์
 4. สาธารณะ

ความยินยอม

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายในการแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมอีเวนต์ของเรา และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ Triumph เพื่อโปรโมตแบรนด์ Triumph และการพัฒนางานแสดงสินค้า

คำขอของคุณ

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มเพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งคำขอ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณขอข้อมูลแผ่นพับ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือการทดลองขับ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการกับคำขอดังกล่าวและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

 1. ระบุบุคคล
 2. การติดต่อ

ความยินยอม

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามคำขอของลูกค้าอย่างเหมาะสมแล้ว

ภาระผูกพันตามกฎหมายและข้อบังคับ

ในกรณีที่เราต้องจัดการคำขอด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เช่น เพื่อการป้องกัน/การตรวจสอบอาชญากรรมและการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น ตำรวจ, กรมสรรพากร, กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ เรามีหน้าที่ในการประมวลผลและ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. ระบุบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. การโปรไฟล์
 4. สาธารณะ
 5. การใช้งาน
 6. ทางเทคนิค

ข้อผูกพันทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล

เราอาจประมวลผลข้อมูลเพื่อบำรุงรักษาเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยของเรา ในการทำเช่นนี้ เราจะดำเนินการป้องกันการสูญหาย ความเสียหาย และการโจรกรรมทั้งโดยทางอิเล็กทรอนิกส์และโดยทางกายภาพ นอกจากนี้เรายังอาจมีส่วนร่วมกับบุคคลที่สามที่อาจเก็บข้อมูลจากระยะไกลเพื่อจุดประสงค์ในการมีตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ในจุดที่เหมาะสมทั่วโลก

 1. ระบุบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. การโปรไฟล์
 4. สาธารณะ
 5. การใช้งาน
 6. ทางเทคนิค

ผลประโยชน์อันสมควรในการรักษาความมั่นใจด้านความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกำหนดเวลาประจำกับบุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตารางด้านบน:-

 • บริษัทย่อยของ Triumph และ/หรือ บริษัทในเครือภายใน Triumph Motorcycles Group;
 • ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Triumph ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของเรา
 • บริษัทบุคคลที่สามที่เราใช้เพื่อช่วยจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา เช่น ด้านสินเชื่อ ประกัน บริการช่วยเหลือถึงสถานที่ การขยายเวลารับประกัน บริการเว็บไซต์ ฯลฯ
 • หน่วยงานการตลาดและการวิจัยที่ดำเนินงานตามคำสั่งเจาะจงของเรา เช่น แคมเปญการตลาดเฉพาะและ/หรือการสำรวจวิจัยตลาด
 • บริษัทบุคคลที่สามที่เราอาจเลือกที่จะขาย โอน หรือรวมเข้ากับส่วนต่าง ของธุรกิจหรือสินทรัพย์ของเรา หรือ เราอาจเลือกที่จะซื้อกิจการอื่นหรือควบรวมกิจการกัน
 • บริษัทกิจกรรมอีเวนต์ที่ดำเนินงานและจัดการกิจกรรมของสปอนเซอร์
 • ผู้ให้บริการด้านไอทีที่ให้บริการระบบและบริการสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
 • ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านบัตรที่เป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการชำระเงิน
 • บริษัทโลจิสติกส์และผู้จัดส่งสินค้าซึ่งจัดส่งสินค้าไปให้คุณ
 • บริษัท กฎหมายที่อาจให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่เรา (เช่น ที่กรณีที่มีข้อพิพาทกับลูกค้า)
 • บริษัทบุคคลที่สามอื่น ที่เราอาจแต่งตั้งเป็นครั้งคราวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการภายในสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้นเท่านั้น

เราบังคับให้บริษัทบุคคลที่สามทุกรายเคารพในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจัดการและประมวลผลตามกฎหมาย ในการทำเช่นนี้ เราจะอนุญาตบริษัทบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราพอใจกับมาตรการที่เหมาะสมของพวกเขาในการปกป้องข้อมูลของคุณเท่านั้น

นอกจากนี้ เรามีข้อกำหนดภาระผูกพันตามสัญญา (เช่นข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล) กับบริษัทบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาประมวลผลและรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยตามกฎหมาย โดยมีมาตรการด้านเทคนิคและภายในองค์กรที่เหมาะสม 

เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง และจะอนุญาตให้พวกเขาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เจาะจงและตามคำสั่งเฉพาะเจาะจงของเราเท่านั้น

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

อาจมีความจำเป็นในบางโอกาสที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เช่น:-

 • กับสำนักงานสาขาของเราที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป
 • กับผู้ให้บริการที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป
 • ถ้าคุณอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป และ
 • ในกรณีที่บริการที่เราจัดหาให้คุณมีลักษณะที่ต้องดำเนินการระหว่างประเทศ

เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะให้การคุ้มครอง (ตามที่กฎหมายกำหนด) โดยให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:-

 • เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแล้วว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอเท่านั้น
 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการบางรายที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราอาจใช้ข้อสัญญาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งจะให้ความคุ้มครองเหนือข้อมูลส่วนบุคคลเท่าเทียมกับที่มีอยู่ในยุโรป และ
 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เราอาจโอนข้อมูลให้กับพวกเขาหากเป็นส่วนหนึ่งของ Privacy Shield Framework ซึ่งกำหนดให้พวกเขาให้ความคุ้มครองปกป้องข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเพียงพอ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ถ่ายโอนไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป โปรดติดต่อทีม Triumph Legal and Compliance โดยใช้รายละเอียดที่ตอนเริ่มต้นของหนังสือแจ้งฉบับนี้

สิ่งที่เราดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหายไป ถูกใช้งาน หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามที่มีธุรกิจที่จำเป็นต้องทราบ พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำสั่งของเราเท่านั้นและพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ

น่าเสียดายที่การส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบแม้จะมีความพยายามอย่างมากแล้วก็ตาม แม้ว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม แต่เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง และเมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ได้รับการปกป้องด้วยมาตรการหลายอย่างทั้งทางกายภาพและทางเทคนิค เช่น เทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือระบบยืนยันบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลง การเปิดเผย การทำลาย การโจรกรรม หรือการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรามีขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่สงสัยว่าจะเกิดขึ้นและจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีดังกล่าว รวมถึงแจ้งให้ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบด้วยเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้

เราจะใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบใดที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี บัญชี หรือการรายงาน เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลานานกว่านั้น ในกรณีที่มีคำร้องหรือหากเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ

ในการพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราพิจารณาถึงปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการพิจารณาว่าเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ และข้อบังคับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษีอากร บัญชีหรือข้อเรียกร้องอื่น

เพื่อความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะมีการใช้ระยะเวลาการเก็บรักษาดังต่อไปนี้:-

 • ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ และหมายเลข VIN จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดอายุการใช้งานของรถจักรยานยนต์ที่คุณซื้อ (ยกเว้นกรณีที่เราได้รับแจ้งจากตัวคุณเอง จากตัวแทนจำหน่าย หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ซึ่ง จุดนี้จะเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมายของบริษัท)
 • รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าคุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการรับเอกสารการตลาดอีกต่อไปและ/หรือหากคุณไม่ได้ติดต่อกับ Triumph เป็นระยะเวลาสิบแปด (18) เดือน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทางอีเมลหรือโดยการอัปเดตตัวเลือกของคุณในศูนย์การตั้งค่าส่วนบุคคล (ถ้ามี)

สิทธิของคุณ

ภายใต้บางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งมีดังต่อไปนี้:-

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ; และ
 • สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล)

หากคุณต้องการใช้สิทธิใด ข้างต้นโปรดส่งอีเมลมาที่  TriumphDataProtection@triumph.co.uk หรือติดต่อทีมกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal and Compliance Team) Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, United Kingdom

คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิ์อื่น ) อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลหากคำขอของคุณไม่มีมูล ซ้ำซาก หรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในสถานการณ์เช่นนี้

เราอาจต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยให้เรายืนยันตัวตนของคุณและย้ำให้มั่นใจว่าสิทธิของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิอื่น ของคุณ) ได้ถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม นี่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับ นอกจากนี้ เราอาจติดต่อคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณเพื่อให้เราตอบสนองได้เร็วขึ้น

เราพยายามตอบคำขอที่ถูกต้องทั้งหมดภายในเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน ในบางครั้งเราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของคุณมีความซับซ้อนหรือคุณได้ยื่นคำขอมาเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบและแจ้งข้อมูลเป็นระยะ

ในกรณีที่คุณต้องการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ด้านจดหมายข่าว อีเมลบริการ และ/หรือการตลาดโดยทั่วไป คุณสามารถใช้ 'ตัวเลือกยกเลิกการเป็นสมาชิก' ที่ด้านล่างของสื่อการตลาดของเราที่ส่งถึงคุณ อาจต้องใช้เวลาเจ็ด (7) วันทำการในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

วิธีการร้องเรียน

หากคุณไม่พอใจและมีข้อร้องเรียนเรื่องการป้องกันข้อมูล โปรดติดต่อเราโดยตรงโดยการส่งอีเมลมาที่
TriumphDataProtection@triumph.co.uk หรือโดยการเขียนถึงเราที่ทีมกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal and Compliance Team) Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, UnitedKingdom

หากคุณยังคงไม่พอใจกับการตอบสนองของเรา คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้ โดยเฉพาะในประเทศของสหภาพยุโรปที่คุณทำงาน อยู่อาศัย หรือที่ สงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล หน่วยงานกำกับดูแลในสหราชอาณาจักรคือ Information Commissioner ซึ่งติดต่อได้ที่ https://ico.org.uk/concerns/ หรือหมายเลขโทรศัพท์ +4403031231113

ลิงก์ไปเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ดำเนินการโดยองค์กรอื่น ที่เราไม่ได้ควบคุม นโยบายนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่น ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายส่วนบุคคลของพวกเขาก่อนที่จะใช้บริการ

เพื่อความชัดเจน เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและการดำเนินการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นอื่น (แม้ว่าคุณจะเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นโดยใช้ลิงก์ที่เราให้ไว้) และเราให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการใช้ข้อมูลของคุณเท่านั้น เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อกำหนดในการให้ความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดในการให้บริการ และเราไม่ได้สนับสนุน เป็นตัวแทน หรือสัญญาเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ เนื้อหา หรือความละเอียดถี่ถ้วนของสิ่งเหล่านี้

หมายเหตุ: นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์ Triumph Motorcycles Repair and Maintenance Information (RMI)  เว็บไซต์ RMI มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง ซึ่งเราแนะนำให้คุณอ่านก่อนการใช้งาน