Skip to main content

เรื่องราวของเรา

ไอคอนทางวัฒนธรรม

 

กบฏ คนนอกกรอบ วีรบุรุษ บุคคลอันเป็นที่รักและชื่นชอบของคนนับล้านทั่วโลก คนเหล่านี้คือนิยามสูงสุดของความเท่ การที่พวกเขาเลือกรถ Triumph ยิ่งทำให้ชื่อดังมากขึ้นไปอีก

ไม่ว่าจะเป็น Speed Triple หรือ Bonneville ไอคอนทางวัฒนธรรมยุคปัจจุบัน ไม่ว่า Tom Cruise, George Clooney และ David Beckham - เลือกที่จะขับขี่รถ Triumph เพื่อสืบทอดประเพณี คุณอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนชั้นเยี่ยม เมื่อคุณได้ขี่ Triumph