Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ยินดีต้อนรับสู่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Triumph เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างมากและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเนื่องจากมีข้อมูลสำคัญว่าเราเป็นใคร และเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง รวมถึงเหตุผลในการเก็บ บันทึก ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ My Triumph ของเรา (“แอป”) นอกจากนี้ยังอธิบายสิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลในกรณีที่คุณมีเรื่องร้องเรียน

เรานำนโยบายส่วนบุคคลนี้มาตรวจสอบทบทวนอย่างสม่ำเสมอและเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้คุณทราบทางเว็บไซต์ของเราและ/หรือทางอีเมล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2018 และได้รับการปรับปรุงล่าสุดในวันที่ 29 มิถุนายน 2022

 

เราเป็นใคร

นโยบายนี้มีไว้เพื่อ และใช้ในนามของ Triumph Motorcycles Limited (หมายเลขจดทะเบียนบริษัท 01735844) ในสหราชอาณาจักรซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire, DE12 7JP และบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า 'Triumph Group')

 สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ (ก) "บริษัทในเครือ" หมายถึงองค์กรที่ควบคุมโดยตรง ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ Triumph Motorcycles Limited และ (ข) "การควบคุม" หมายถึงกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นส่วนทุนที่ออกโดยบริษัท หรืออำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งการหรือกำหนดทิศทางการบริหารงานของ และการ “ควบคุม” หรือ “ถูกควบคุม” จะถูกตีความดังกล่าวนั้น

Triumph Motorcycles Limited เป็นผู้ควบคุมที่รับผิดชอบเว็บไซต์และแอปของเรา และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในบางครั้ง บริษัทใน Triumph Group ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นของคุณอาจเป็นผู้ควบคุมที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การอ้างอิงทั้งหมดในนโยบายนี้ต่อ Triumph, Triumph Motorcycle, Triumph Motorcycles Limited, "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา" และ/หรือ บริษัท (ตามความเกี่ยวข้อง) จะรวมถึง Triumph Motorcycles Limited และบริษัทในเครือ (ตามที่นิยามไว้ข้างต้น) ตามที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของผู้ติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลหรือหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อทีมกฎหมายโดยใช้วิธีการต่อไปนี้:-

ที่อยู่ไปรษณีย์:- Legal and Compliance Team, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, สหราชอาณาจักร

ที่อยู่อีเมล:- [email protected]

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุบุคคลนั้นได้ ไม่รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลระบุบุคคลออกแล้ว (ข้อมูลนิรนาม)

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวคุณซึ่งเราได้จัดกลุ่มไว้ด้วยกันดังนี้:-

 • ข้อมูลส่วนตัว:- ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือตัวระบุที่คล้ายกัน วันเดือนปีเกิดและเพศ
 • ข้อมูลการติดต่อ:- ที่อยู่การเรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการเงิน:- รายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรชำระเงิน
 • ข้อมูลธุรกรรม:- รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินถึงคุณและจากคุณ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณอาจได้รับจากเรา
 • ข้อมูลทางเทคนิค:- ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ประเภทและรุ่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าโซนเวลาและสถานที่ ประเภทและรุ่นปลั๊กอิ บราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 • ข้อมูลโปรไฟล์:- ชื่อผู้ใช้ การซื้อหรือคำสั่งซื้อของคุณ ความสนใจของคุณ การตั้งค่า จำนวนปีที่ขับขี่ รายละเอียดการระบุยานพาหนะ (รวมถึงหมายเลข VIN) ข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของคุณเช่นหมายเลข VIN ยี่ห้อและรุ่นของรถจักรยานยนต์ การบริโภคน้ำมัน รายละเอียดเครื่องยนต์ ระยะทางจนน้ำมันหมด ระยะไมล์ และวันเข้ารับบริการครั้งถัดไป คำติชม และการตอบแบบสำรวจ
 • ข้อมูลการใช้งาน:- ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 • ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร:- ตัวเลือกของคุณในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและบริษัทบุคคลที่สามของเรา และตัวเลือกการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะ:- ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์ ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของเจ้าของถูกต้องกับ DVLA และเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องและ/หรือการตรวจสอบการทุจริต
 • ข้อมูลตำแหน่ง:- ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ เส้นทางที่วางแผนไว้ บันทึกไว้ และที่ยังไม่ได้เดินทาง รวมถึงแผนที่การเดินทาง เวลาที่ใช้ ระยะทางที่ครอบคลุม

นอกจากนี้เรายังรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลรวม เช่น ข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลประชากรเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ข้อมูลรวมอาจมาจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของคุณโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น เราอาจรวมข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่กำลังเข้าใช้งานฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากเรารวมหรือเชื่อมต่อข้อมูลรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจนสามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เราถือว่าข้อมูลรวมเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะใช้งานตามนโยบายส่วนบุคคลนี้

ในฐานะลูกค้าของ Triumph เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ โดยปราศจากความยินยอมของคุณที่ให้ไว้ล่วงหน้า (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์หรือความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สถานะทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ และข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลไบโอเมตริก) นอกจากนี้ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับอาชญากรรมหรือความผิดทางกฎหมาย 

 

เรารับข้อมูลนี้อย่างไร

เราใช้วิธีการหลายอย่างในการรวบรวมข้อมูลจากคุณ รวมถึง:-

การโต้ตอบโดยตรงกับ Triumph:- คุณอาจให้ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลทางการเงินกับเราโดยการกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โดยการลงทะเบียนใช้แอปของเราหรือผ่านกิจกรรมของเรา หรือประสบการณ์การเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา เมื่อคุณ:

 • สมัครผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ซื้อผลิตภัณฑ์จากเราโดยใช้บริการออนไลน์ของเรา
 • หรือทำสัญญากับเรา
 • สมัครสมาชิกบริการหรือสิ่งพิมพ์ของเรา
 • ลงทะเบียนบัญชีกับเรา
 • ขอให้เราส่งเอกสารการตลาดให้คุณ
 • เข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชัน หรือแบบสอบถาม
 • เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือการประชุมของเรา
 • แบ่งปันข้อมูลกับเราผ่านฟังก์ชั่นโซเชียลมีเดียของเว็บไซต์หรือแอปของเรา
 • ส่งคำร้อง การสอบถาม หรือเรื่องร้องเรียน และ
 • ให้คำติชมหรือติดต่อเรา

บริการบางอย่างที่มีอยู่ในแอปของเรารวมถึงบริการแผนที ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลตำแหน่งที่ส่งจากอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถปิดฟังก์ชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยปิดการตั้งค่าบริการระบุตำแหน่งสำหรับแอปของเราบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณใช้บริการเหล่านี้ เราจะประมวลผลข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเหล่านั้นแก่คุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอิงตำแหน่งและอิงการจราจรบนถนนของเรา รวมถึงบริการแผนที่ของเรา คุณสามารถหยุดเราไม่ให้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยปิดการตั้งค่าบริการตำแหน่งบนอุปกรณ์ของคุณ

ในตำแหน่งที่คุณใช้แอปใด ๆ ของเราเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับรถจักรยานยนต์ ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth หรืออื่น ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวคุณและรถจักรยานยนต์ของคุณ

เทคโนโลยีอัตโนมัติหรือการโต้ตอบ:- เมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การใช้งานและรูปแบบการใช้เว็บไซต์

ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งหรือใช้แอปของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ (รวมถึงประเภทของอุปกรณ์ ประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ) ข้อมูลที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและรายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์หรือแอป

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุกกี้ บันทึกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายของ Triumph:- ในกรณีที่คุณติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายของเรารายใดรายหนึ่ง รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Triumph ทำการสอบถาม ร้องเรียนหรือส่งคำขอหรือยื่นเคลม (เช่นการเรียกร้องการรับประกัน) ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายนั้นจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา จากนั้นเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ:- เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก และแหล่งข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะและข้อมูลประจำตัวจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามที่เป็นองค์กรอิสระเช่น DVLA ในสหราชอาณาจักร
 • เครือข่ายผู้โฆษณา
 • ผู้ให้บริการข้อมูล Analytics (เช่น Google ที่อยู่นอกสหภาพยุโรป)
 • ข้อมูลอุปกรณ์เพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่นปรับขนาดหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
 • หน่วยงานอ้างอิงข้อมูลเครดิต; และ
 • ผู้ให้บริการข้อมูลการค้นหา

แหล่งข้อมูลที่สร้างโดยผู้บริโภค:- เนื้อหาใด ๆ ที่คุณสร้างและแชร์กับเราบนเครือข่ายสังคมออนไลน์บุคคลที่สาม หรือโดยการอัปโหลดไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา รวมถึงการใช้แอปเครือข่ายสังคมออนไลน์บุคคลที่สามเช่น Facebook ตัวอย่าง ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ เรื่องราวส่วนตัว หรือสื่อหรือเนื้อหาอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเครือข่ายสังคมบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของคุณบนเครือข่ายสังคมบุคคลภายนอก (เช่น Facebook) และคุณได้อนุญาตให้เครือข่ายสังคมบุคคลที่สามแชร์กับเรา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบัญชีพื้นฐานของคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เพศ วันเกิด เมืองปัจจุบัน รูปโปรไฟล์ ID ผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน ฯลฯ) รวมถึงข้อมูลหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณอนุญาตให้เครือข่ายสังคมบุคคลที่สามเปิดเผยได้

หากคุณล้มเหลวในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือภายใต้เงื่อนไขของสัญญาระหว่างคุณกับเรา และคุณไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวเมื่อเราร้องขอ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังพยายามเข้าร่วมสัญญากับคุณ เช่น ในการซื้อสินค้าและบริการ ในกรณีนี้ เราอาจต้องยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณมีกับเรา แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากในกรณีดังกล่าว

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างไรบ้าง

ภายใต้กฎหมายการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้ เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะเมื่อเรามีเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังกล่าว (ตามเหตุผลทางกฎหมาย) โดยทั่วไป Triumph จะใช้ข้อมูลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:-

 • ในกรณีที่เราต้องทำสัญญาที่เรากำลังจะร่วมหรือได้ร่วมกับคุณแล้ว
 • ในกรณีที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) และประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณไม่มีผลเหนือผลประโยชน์เหล่านั้น ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย และ
 • ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอม

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความชัดเจนของผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเรามีเหตุผลทางธุรกิจหรือการค้าในการใช้ข้อมูลของคุณ ตราบเท่าที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณเอง

วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้ระบุไว้ในรูปแบบตารางด้านล่างถึง คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และบริบทกฎหมายที่เราใช้ในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังได้ระบุผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราไว้ตามความเหมาะสมด้วย

โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บนพื้นฐานกฎหมายมากกว่าหนึ่งข้อ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เราใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายเฉพาะเจาะจงที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 ▀ ตารางด้านล่างนี้ไม่มีผลกับข้อมูลหมวดหมู่พิเศษซึ่งจะประมวลผลโดยได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

 

วัตถุประสงค์ / กิจกรรม

ประเภทข้อมูล

บริบทตามกฎหมายในการประมวลผลรวมถึงพื้นฐานผลประโยชน์ตามกฎหมาย

เพื่อให้คุณได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ

ในกรณีที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรงจากเรา รวมถึงการใช้บริการออนไลน์ของเรา เช่นเว็บไซต์หรือแอปของเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น รวมถึงตัวอย่างเช่น เพื่อดำเนินการชำระเงินและส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นให้กับคุณ

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. ธุรกรรม
 4. การเงิน

การดำเนินการตามสัญญา

กิจกรรมการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลสื่อสารทางการตลาด โดยอีเมล SMS โทรศัพท์หรือไปรษณีย์

 

นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยรายละเอียดของคุณเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายของบริษัทบุคคลที่สามที่เป็นอิสระซึ่งคุณได้ให้ความยินยอมแล้ว

นอกจากนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้สำหรับใช้ทางการตลาด

 

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. ข้อมูลทางเทคนิค
 4. ข้อมูลโปรไฟล์
 5. ข้อมูลการใช้งาน
 6. การตลาดและการสื่อสาร
 7. แหล่งข้อมูลสาธารณะ
 8. ข้อมูลตำแหน่ง

ความยินยอม

 

เมื่อคุณอยู่ในฐานะลูกค้าเก่า ผลประโยชน์อันชอบธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง (เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของเรา)

การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์

เราอาจติดต่อคุณเพื่อระบุว่าคุณเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์หรือไม่และถามว่าคุณต้องการเข้าร่วมในการวิจัยตลาดเป็นครั้งคราวหรือไม่ ในกรณีนี้และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดต่อ เราจะยึดถือผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราและเป็นการตัดสินใจของคุณทั้งหมดว่าคุณต้องการเข้าร่วมหรือไม่

 

เราจะใช้หลักการวิเคราะห์โปรไฟล์รวมทั้งเครื่องมือการแบ่งกลุ่มทางการตลาดและดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์เพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของเราให้ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้งานบนเว็บไซต์ที่่ใช้งานง่าย และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในทุกด้านของธุรกิจ

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. ข้อมูลทางเทคนิค
 4. ข้อมูลโปรไฟล์
 5. ข้อมูลการใช้งาน
 6. การตลาดและการสื่อสาร
 7. แหล่งข้อมูลสาธารณะ

ความยินยอม

 

จุดประสงค์การวิเคราะห์และการวิจัยการตลาดเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (เช่นความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเราและวิธีที่เราสามารถพัฒนาธุรกิจเหล่านี้และขยายธุรกิจของเรา และทำให้มั่นใจว่าการตลาดของเรามุ่งเป้าได้ตรงจุดและมีความเกี่ยวข้อง)

การดูแลรักษาและสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์/การใช้แอปของคุณ

 

ในกรณีที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือแอป ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่งานกิจกรรมต่างๆ เราและบุคคลที่สามของเราที่ได้รับอนุมัติอาจประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อสนับสนุนบริการเหล่านี้

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ รวมถึงการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงบริการออนไลน์ของเรา

นอกจากนี้ เรายังอาจต้องการปรับปรุงบริการของเราเพื่อเสริมสร้างกระบวนการภายในของเราและประสบการณ์ของคุณในฐานะลูกค้า

 

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. ข้อมูลทางเทคนิค
 4. ข้อมูลโปรไฟล์
 5. ข้อมูลการใช้งาน

ผลประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายในการทำให้เว็บไซต์และแอปของเรามีประสิทธิภาพและในการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา

 

การดำเนินการตามสัญญา

การปรับเข้ากับบุคคล (ออฟไลน์และออนไลน์)

 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดโปรไฟล์ (i) เพื่อวิเคราะห์การตั้งค่าและนิสัยของคุณ (ii) เพื่อคาดการณ์ความต้องการของคุณตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ของคุณ (iii) เพื่อปรับปรุงและ ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา (iv) เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์/แอปของเราเหมาะสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ (v) เพื่อให้คุณได้โฆษณาและเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย และ (vi) เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมกับฟีเจอร์โต้ตอบเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น

 

จากข้อมูลประเภทนี้ เราจะแสดงเนื้อหา Triumph หรือโปรโมชั่นเฉพาะที่เหมาะกับความสนใจของคุณ

 

 

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. ข้อมูลทางเทคนิค
 3. ข้อมูลโปรไฟล์
 4. ข้อมูลการใช้งาน
 5. ข้อมูลตำแหน่ง

ความยินยอม

 

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการใดของเราอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ และบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุประเภทของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

เครือข่ายสังคมออนไลน์

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณโต้ตอบกับฟีเจอร์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์บริษัทบุคคลที่สาม เช่น ฟังก์ชัน "ไลก์" เพื่อให้บริการคุณด้วยโฆษณาและมีส่วนร่วมกับคุณบนเครือข่ายสังคมบุคคลที่สาม คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฟีเจอร์เหล่านี้ ข้อมูลโปรไฟล์ที่เราได้รับเกี่ยวกับตัวคุณ และเรียนรู้วิธียกเลิกการร่วมโดยการทบทวนประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเครือข่ายสังคมออนไลน์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

 

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. ข้อมูลโปรไฟล์
 3. สาธารณะ
 4. ข้อมูลการใช้งาน

 

 

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และบริการใดของเราอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ และบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุประเภทของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การซื้อรถจักรยานยนต์ของคุณ

 

ในกรณีที่คุณซื้อรถจักรยานยนต์จาก Triumph หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเรา (ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของเรา) เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภายในของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลข VIN ของรถจักรยานยนต์

 

ในการดำเนินการดังกล่าว เราสามารถให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แก่คุณ ซึ่งเราอาจเปิดเผยรายละเอียดกับบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อเสนอพิเศษแก่คุณ เช่นนโยบายการประกันเพิ่มเติมและระยะการรับประกันเพิ่มเติม

 

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. b)การติดต่อ
 3. ข้อมูลโปรไฟล์
 4. d)สาธารณะ
 5. ข้อมูลการใช้งาน
 6. ข้อมูลทางเทคนิค

ความยินยอม

 

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการซื้อรถจักรยานยนต์ รวมถึงระยะการรับประกันเพิ่มเติมในกรณีที่การรับประกันปัจจุบันหมดอายุ

การรับประกัน การเคลม และการเรียกคืน

 

เมื่อคุณใช้สิทธิเคลมการรับประกันสินค้าจาก Triumph เราจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะบันทึกการอ้างสิทธิ์และตรวจสอบว่าปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขแล้ว

 

เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าในกรณีที่จำเป็นต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราสามารถติดต่อเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนแล้วและสื่อสารบริการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. ข้อมูลโปรไฟล์

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการอ้างสิทธิ์รับประกันได้รับการดูแลและถูกดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมและลูกค้าจะได้รับการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำเกี่ยวกับขั้นตอนในการอ้างสิทธิ์ของตน

 

ข้อผูกพันทางกฎหมาย

 

การดำเนินการตามสัญญา

 

บทความในนิตยสาร โพสต์สื่อสังคมออนไลน์

 

เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา (Factory Visitor Experience) เราอาจถ่ายรูปและ/หรือบันทึกเสียงซึ่งเราอาจเผยแพร่ทางออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ/หรือบทความในนิตยสาร

 

ข้อมูลนี้อาจบันทึกไว้โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งในกรณีนี้เราจะขอความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบันทึกในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแบรนด์ Triumph และแจ้งให้ลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจแบรนด์ Triumph เกี่ยวกับอีเวนต์ของเรา การพัฒนาของเรา และกิจกรรมของเรา

 

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. b)การติดต่อ
 3. ข้อมูลโปรไฟล์
 4. d)สาธารณะ

ความยินยอม

 

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายในการแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมอีเวนต์ของเรา และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ Triumph เพื่อโปรโมตประชาสัมพันธ์แบรนด์ Triumph และการพัฒนางานแสดงสินค้า

การใช้บริการออนไลน์ของเรา

เมื่อคุณร้องขอบริการจากเรา เช่น แผนที่และ GPS ในแอปของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการนั้นแก่คุณ

เราอาจอนุญาตให้คุณลงทะเบียนบัญชีกับเรา

เราอาจอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อแอปของเรากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นรถจักรยานยนต์ Triumph หรืออุปกรณ์เสริม

 

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. ข้อมูลทางเทคนิค
 4. ข้อมูลโปรไฟล์
 5. ข้อมูลการใช้งาน
 6. ข้อมูลตำแหน่ง

 

การดำเนินการตามสัญญา

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณ และเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณ

คำขอของคุณ

 

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มเพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งคำขอ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณขอข้อมูลแผ่นพับ โบรชัวร์ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือการทดลองขี่ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการกับคำขอดังกล่าวและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

 

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. การติดต่อ

ความยินยอม

 

ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการตามคำขอของลูกค้าอย่างเหมาะสมแล้ว

ภาระผูกพันตามกฎหมายและข้อบังคับ

 

ในกรณีที่เราต้องจัดการคำขอด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เช่น เพื่อการป้องกัน/การตรวจสอบอาชญากรรมและการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น ตำรวจ, HMRC, DVLA ฯลฯ เรามีหน้าที่ในการประมวลผลและ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. การติดต่อ
 3. ข้อมูลโปรไฟล์
 4. สาธารณะ
 5. ข้อมูลการใช้งาน
 6. ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อผูกพันทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล

 

เราอาจประมวลผลข้อมูลเพื่อบำรุงรักษาเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยของเรา ในการทำเช่นนี้ เราจะดำเนินการป้องกันการสูญหาย ความเสียหาย และการโจรกรรมทั้งโดยทางอิเล็กทรอนิกส์และโดยทางกายภาพ นอกจากนี้เรายังอาจมีส่วนร่วมกับบุคคลที่สามที่อาจเก็บข้อมูลจากระยะไกลเพื่อจุดประสงค์ในการมีตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ในจุดที่เหมาะสมทั่วโลก

 1. ข้อมูลบุคคล
 2. b)การติดต่อ
 3. ข้อมูลโปรไฟล์
 4. d)สาธารณะ
 5. ข้อมูลการใช้งาน
 6. ข้อมูลทางเทคนิค

ผลประโยชน์อันสมควรในการรักษาความมั่นใจด้านความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล

 

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกำหนดเวลาประจำกับบุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตารางด้านบน:-

 • บริษัทบุคคลที่สามที่เราใช้เพื่อช่วยจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา เช่น ด้านสินเชื่อ ประกัน บริการช่วยเหลือถึงสถานที่ ผู้ให้บริการชำระเงิน การขยายเวลารับประกัน บริการเว็บไซต์ ฯลฯ
 • หน่วยงานการตลาดและการวิจัยที่ดำเนินงานตามคำสั่งเจาะจงของเรา เช่น แคมเปญการตลาดเฉพาะและ/หรือการสำรวจวิจัยตลาด
 • บริษัทกิจกรรมอีเวนต์ที่ดำเนินงานและจัดการกิจกรรมของสปอนเซอร์
 • ผู้ให้บริการด้านไอทีที่ให้บริการระบบและบริการสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
 • ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านบัตรที่เป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการชำระเงิน
 • บริษัทโลจิสติกส์และผู้จัดส่งสินค้าซึ่งจัดส่งสินค้าไปให้คุณ
 • บริษัทพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ (รวมถึงการพัฒนาและการสร้าง) สนับสนุนและจัดการเว็บไซต์และแอปของเรา
 • บริษัทภายนอกด้านการตลาด รวมถึงผู้ให้บริการอีเมล
 • บริษัทที่ให้บริการโฮสต์ด้านไอที รวมถึงบริษัทโฮสติ้งระบบคลาวด์ ที่โฮสต์ระบบของเรา ฐานข้อมูล เว็บไซต์และแอปของเรา
 • ผู้ให้บริการที่ให้บริการออนไลน์ของเราเช่น Google ซึ่งเป็นผู้จัดหาเครื่องมือแผนที่ในแอปของเรา*
 • บริษัทบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เราอาจแต่งตั้งเป็นครั้งคราวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการภายในสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้นเท่านั้น

*โปรดทราบว่าการใช้เครื่องมือแผนที่ในแอปของเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ที่ https://www.google.com/policies/privacy/

เราบังคับให้บริษัทผู้ประมวลผลบุคคลที่สามของเราทุกรายเคารพในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจัดการและประมวลผลตามกฎหมาย ในการทำเช่นนี้ เราจะอนุญาตบริษัทบุคคลที่สามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของเรา เมื่อเราพอใจกับมาตรการที่เหมาะสมของพวกเขาในการปกป้องข้อมูลของคุณเท่านั้น

นอกจากนี้ เรามีข้อกำหนดภาระผูกพันตามสัญญา (เช่นข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล) กับบริษัทผู้ประมวลผลข้อมูลบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาประมวลผลและรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยตามกฎหมาย โดยมีมาตรการด้านเทคนิคและภายในองค์กรที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

 • ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายในเครือข่ายของเขา ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (เช่น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ ตามวัตถุประสงค์การให้บริการหลังการขาย หรือในกรณีที่คุณลงทะเบียนไว้ว่าคุณสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา หรือตัวแทนจำหน่ายของเรา)
 • บริษัทบุคคลที่สามที่เราอาจเลือกที่จะขาย โอน หรือรวมเข้ากับส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจหรือสินทรัพย์ของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา เจ้าของรายใหม่อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแบบเดียวกับที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ เราอาจเลือกที่จะซื้อกิจการอื่นหรือควบรวมกิจการกัน
 • บริษัทกฎหมายที่อาจให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่เรา (เช่น ที่กรณีที่มีข้อพิพาทกับลูกค้า)
 • หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านภาษี (เช่น HMRC ในสหราชอาณาจักร) และหน่วยงานภาษีศุลกากร

เว็บไซต์ของเราเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามซึ่งจะประมวลผลการชำระเงินบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจนำมาแบ่งปันกับบริษัทในเครือ Triumph ภายใน Triumph Group ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

อาจมีความจำเป็นในบางโอกาสที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เช่น:-

 • กับสำนักงานสาขาของเราที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป
 • กับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของเราที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป
 • กับผู้ให้บริการที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป
 • ถ้าคุณอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป และ
 • ในกรณีที่บริการที่เราจัดหาให้คุณมีลักษณะที่ต้องดำเนินการระหว่างประเทศ

เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะให้การคุ้มครอง (ตามที่กฎหมายกำหนด) โดยให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:-

 • เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแล้วว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอเท่านั้น
 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการบางรายที่ตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราอาจใช้ข้อสัญญาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งจะให้ความคุ้มครองเหนือข้อมูลส่วนบุคคลเท่าเทียมกับที่มีอยู่ในยุโรป
 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เราอาจโอนข้อมูลให้กับพวกเขาหากเป็นส่วนหนึ่งของ Privacy Shield Framework ซึ่งกำหนดให้พวกเขาให้ความคุ้มครองปกป้องข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเพียงพอ และ
 • เราอาจพึ่งพามาตรการสำหรับการเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีข้อใดข้อหนึ่งสำหรับสถานการณ์เฉพาะที่กำหนดไว้ในมาตรา 49 GDPR

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ถ่ายโอนไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป โปรดติดต่อทีม Triumph Legal and Compliance โดยใช้รายละเอียดที่ตอนเริ่มต้นของหนังสือแจ้งฉบับนี้

สิ่งที่เราดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหายไป ถูกใช้งาน หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามที่มีธุรกิจที่จำเป็นต้องทราบ พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำสั่งของเราเท่านั้นและพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ

น่าเสียดายที่การส่งผ่านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบแม้จะมีความพยายามอย่างมากแล้วก็ตาม แม้ว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม แต่เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงที่ผ่านเว็บไซต์และแอปของเรา ถือเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง และเมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่ได้รับการปกป้องด้วยมาตรการหลายอย่างทั้งทางกายภาพและทางเทคนิค เช่น เทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือระบบยืนยันบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลง การเปิดเผย การทำลาย การโจรกรรม หรือการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรามีขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่สงสัยว่าจะเกิดขึ้นและจะแจ้งให้คุณทราบในกรณีดังกล่าว รวมถึงแจ้งให้ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบด้วยเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้

เราจะใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบใดที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี บัญชี หรือการรายงาน เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลานานกว่านั้น ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือหากเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ

ในการพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราพิจารณาถึงปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการพิจารณาว่าเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ และข้อบังคับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษีอากร บัญชีหรือข้อเรียกร้องอื่น ๆ

สิทธิของคุณ

ภายใต้บางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งมีดังต่อไปนี้:-

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ; และ
 • สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล)

หากคุณต้องการใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นโปรดส่งอีเมล [email protected] หรือเขียนถึงเราที่ Legal and Compliance Team, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, สหราชอาณาจักร

คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิ์อื่น ๆ) อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลหากคำขอของคุณไม่มีมูล ซ้ำซาก หรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในสถานการณ์เช่นนี้

เราอาจต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยให้เรายืนยันตัวตนของคุณและทำให้มั่นใจว่าสิทธิของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิอื่น ๆ ของคุณ) ได้ถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม นี่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับ นอกจากนี้ เราอาจติดต่อคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณเพื่อให้เราตอบสนองได้เร็วขึ้น

เราพยายามตอบคำขอที่ถูกต้องทั้งหมดภายในเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน ในบางครั้งเราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของคุณมีความซับซ้อนหรือคุณได้ยื่นคำขอมาเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบและแจ้งข้อมูลเป็นระยะ ในกรณีที่คุณต้องการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ด้านจดหมายข่าว อีเมลบริการ และ/หรือการตลาดโดยทั่วไป คุณสามารถใช้ 'ตัวเลือกยกเลิกการเป็นสมาชิก' ที่ด้านล่างของสื่อการตลาดของเราที่ส่งถึงคุณ อาจต้องใช้เวลาเจ็ด (7) วันทำการในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

วิธีการร้องเรียน

หากคุณไม่พอใจและมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล โปรดติดต่อเราโดยตรงโดยส่งอีเมล [email protected] หรือเขียนถึงเราที่ Legal and Compliance Team, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, สหราชอาณาจักร

หากคุณยังคงไม่พอใจกับการตอบสนองของเรา คุณมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้ โดยเฉพาะในประเทศของสหภาพยุโรปที่คุณทำงาน อยู่อาศัย หรือที่ ๆ สงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล หน่วยงานกำกับดูแลในสหราชอาณาจักรคือ Information Commissioner ซึ่งติดต่อได้ที่ https://ico.org.uk/concerns/ หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ +44 0303 123 1113

ลิงก์ไปเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์หรือแอปของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยองค์กรอื่น ๆ ที่เราไม่ได้ควบคุม นโยบายนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์หรือแอปอื่น ๆ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายส่วนบุคคลของพวกเขาก่อนที่จะใช้บริการ

เพื่อความชัดเจน เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและการดำเนินการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ (แม้ว่าคุณจะเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปเหล่านั้นโดยใช้ลิงก์ที่เราให้ไว้) และเราให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการใช้ข้อมูลของคุณเท่านั้น เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อกำหนดในการให้ความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดในการให้บริการ และเราไม่ได้สนับสนุน เป็นตัวแทน หรือสัญญาเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ เนื้อหา หรือความละเอียดถี่ถ้วนของสิ่งเหล่านี้ หมายเหตุ: นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์ Triumph Motorcycles Repair and Maintenance Information (RMI)  เว็บไซต์ RMI มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง ซึ่งเราแนะนำให้คุณอ่านก่อนการใช้งาน

คุกกี้

เว็บไซต์หรือแอปของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้เบราว์เซอร์ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเพื่อเตือนคุณเมื่อเว็บไซต์ตั้งค่าหรือเข้าถึงคุกกี้ หากคุณปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดทราบว่าบางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปของเราอาจเข้าถึงไม่ได้หรือทำงานไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราที่ [https://www.triumphmotorcycles.co.th/cookies]