แฮนด์รถคลิปออน

  หมายเลขอะไหล่: A9630550
  ฿11,040.00
  Estimated Fitting Time: 1 ชั่วโมง 20 นาที

  คำอธิบาย

  แปลงโฉม Bobber ของคุณด้วยชุดแฮนด์รถคลิปออน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  - เปลี่ยนแปลงระดับความสูงให้ลดต่ำกว่ามาตรฐาน 139 มม. และเพิ่มช่วงการยืดแขนไปด้านหน้าอีก 125 มม. เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนมาตรฐานของเดิม

  กลับไปที่ผลการค้นหา