คลุมกันฝนและกระเป๋า City Bag

  หมายเลขอะไหล่: A9510228
  ฿1,140.00
  Estimated Fitting Time: 3 นาที

  คำอธิบาย

  คลุมกันฝนจะช่วยให้กระเป๋าติดถังและสัมภาระในกระเป๋าไม่เปียกในกรณีที่ฝนตกหนัก พร้อมกระเป๋ามียี่ห้อสำหรับใช้จัดเก็บอย่างกะทัดรัดในยามไม่ใช้งาน โดยสามารถนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าติดถังเองได้ ได้รับการออกแบบให้มีช่องใสสำหรับใช้งานร่วมกับช่องเสียบแผนที่ของกระเป๋าติดถัง

  กลับไปที่ผลการค้นหา