LED Auxiliary Lights for Upper Engine Bars

  หมายเลขอะไหล่: A9830080
  ฿20,180.00
  Estimated Fitting Time: 1 ชั่วโมง

  คำอธิบาย

  หลอด LED เสริมที่ให้ความสว่างเป็นพิเศษให้ลำแสงกว้างและสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และยังเพิ่มระดับความปลอดภัยด้วยการทำให้ผู้ใช้รถคนอื่นมองเห็นผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น ควบคุมได้ง่ายโดยสวิตช์บนประกับแฮนด์ด้านซ้ายเพื่อความสะดวกในการใช้งานและไม่มีสายระโยงระยาง

  กลับไปที่ผลการค้นหา