TPMS TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

  หมายเลขอะไหล่: A9640251
  ฿13,050.00
  Estimated Fitting Time: 1 ชั่วโมง

  คำอธิบาย

  จำหน่ายเป็นคู่ ค่าแรงดันยางหน้าและหลังจะถูกแสดงบนแผงหน้าปัดรถ พร้อมไฟเตือนที่มีให้ในชุดติดตั้งอุปกรณ์ มาพร้อมกับสติกเกอร์เตือนบริเวณวงล้อ ติดตั้งโดยแทนจำหน่ายเท่านั้น (ต้องมีการซิงค์ค่ากับ ECM) ตลาด ROW

  กลับไปที่ผลการค้นหา