Skip to main content

การรับประกัน

ขอบคุณสำหรับการเลือกรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รถจักรยานยนต์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบในทางวิศวกรรมและข้อปฏิบัติในการทดสอบโดยละเอียด ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า ทั้งหมดนี้มีอยู่ในความต้องการที่คุณมองหา นั่นคือ การขับขี่ที่สมบูรณ์

THINGS TO REMEMBER

คุณสามารถสนับสนุนการปกป้องสูงสุดภายใต้การรับประกัน โดยแน่ใจว่ารถจักรยานยนต์ของคุณเข้ารับบริการตามคำแนะนำของตารางการซ่อมบำรุงในหนังสือคู่มือ บันทึกการบริการที่เหมาะสมจะถูกประทับโดยตัวแทนจำหน่ายไทรอัมพ์ที่ได้รับอนุญาต โปรดตรวจสอบทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ งานซ่อมหรืองานรับประกันว่าได้รับการประทับตราการรับรองลงในคู่มือรถจักรยานยนต์ของคุณ

รถจักรยานยนต์ใหม่ของไทรอัมพ์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2515 ได้รับการรับประกันโดยไม่จำกัดระยะทาง เป็นเวลา 24 เดือน นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก หรือวันที่ขายหากรถจักรยานยนต์ยังไม่ถูกจดทะเบียน


บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด รับรองว่า รถจักรยานยนต์ใหม่ของไทรอัมพ์ไม่มีข้อบกพร่องใดๆในเครื่องมือและความชำนาญในช่วงเวลาการผลิต ตลอดช่วงระยะเวลารับประกัน

รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ได้รับการดูแลที่ดีเยี่ยมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ เทคนิคการชุบและการพ่นสี เพื่อมอบภาพลักษณ์ที่สวยงามที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับความทนทานให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่รถจักรยานยนต์ถูกใช้ในสภาวะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ ทำให้การปกป้องการเปลี่ยนสีของผิวของชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เสื่อมลง ตัวแทนจำหน่ายของคุณสามารถจัดหาข้อมูลสนับสนุนและแนะนำ ท้ายสุดนี้ ภาพลักษณ์ของรถจักรยานยนต์ของคุณจะดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการดูแลที่มันได้รับ


เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับประกัน