Skip to main content

การรับประกัน

ขอบคุณสำหรับการเลือกรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รถจักรยานยนต์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบในทางวิศวกรรมและข้อปฏิบัติในการทดสอบโดยละเอียด ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่า ทั้งหมดนี้มีอยู่ในความต้องการที่คุณมองหา นั่นคือ การขับขี่ที่สมบูรณ์

A rider on the Triumph Scrambler 1200 riding along a scenic route

 

 

THINGS TO REMEMBER

 

คุณสามารถสนับสนุนการปกป้องสูงสุดภายใต้การรับประกัน โดยแน่ใจว่ารถจักรยานยนต์ของคุณเข้ารับบริการตามคำแนะนำของตารางการซ่อมบำรุงในหนังสือคู่มือ บันทึกการบริการที่เหมาะสมจะถูกประทับโดยตัวแทนจำหน่ายไทรอัมพ์ที่ได้รับอนุญาต โปรดตรวจสอบทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ งานซ่อมหรืองานรับประกันว่าได้รับการประทับตราการรับรองลงในคู่มือรถจักรยานยนต์ของคุณ

รถจักรยานยนต์ใหม่ของไทรอัมพ์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2515 ได้รับการรับประกันโดยไม่จำกัดระยะทาง เป็นเวลา 24 เดือน นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก หรือวันที่ขายหากรถจักรยานยนต์ยังไม่ถูกจดทะเบียน

 

บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด รับรองว่า รถจักรยานยนต์ใหม่ของไทรอัมพ์ไม่มีข้อบกพร่องใดๆในเครื่องมือและความชำนาญในช่วงเวลาการผลิต ตลอดช่วงระยะเวลารับประกัน

รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ได้รับการดูแลที่ดีเยี่ยมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ เทคนิคการชุบและการพ่นสี เพื่อมอบภาพลักษณ์ที่สวยงามที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับความทนทานให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่รถจักรยานยนต์ถูกใช้ในสภาวะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ ทำให้การปกป้องการเปลี่ยนสีของผิวของชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เสื่อมลง ตัวแทนจำหน่ายของคุณสามารถจัดหาข้อมูลสนับสนุนและแนะนำ ท้ายสุดนี้ ภาพลักษณ์ของรถจักรยานยนต์ของคุณจะดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการดูแลที่มันได้รับ

 

 

 

รถจักรยานยนต์คันนี้คือผลิตภัณฑ์ของ Triumph ซึ่งผลิตขึ้นด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมที่ผ่านการพิสูจน์ ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และสมรรถนะที่เหนือชั้น

โปรดปกป้องรถอย่างเต็มที่ภายใต้การรับประกัน โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถจักรยานยนต์ของคุณนั้น ได้รับการซ่อมบำรุงตามคำแนะนำของตารางกำหนดการบำรุงรักษาที่อยู่ในหนังสือคู่มือของเจ้าของ บันทึกการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง จะต้องมีตราประทับของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต

ทุกครั้งที่ดำเนินการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือใช้สิทธิ์ตามการรับประกัน คุณจะต้องมอบหนังสือคู่มือการเข้ารับบริการให้กับตัวแทนจำหน่าย Triumph ของคุณเสมอ

ภายในระยะเวลาการรับประกัน Triumph Motorcycles Ltd ขอรับรองว่าอะไหล่ใหม่ของ Triumph นั้น ปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ในส่วนของวัสดุที่ใช้ผลิต และ/หรือคุณภาพของงานในขณะที่ทำการผลิต

อะไหล่ใด ๆ ที่เกิดข้อบกพร่องในระยะเวลาดังกล่าวนี้ จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ภายใต้ดุลยพินิจของ Triumph Motorcycles Ltd โดยดำเนินการผ่านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต

อะไหล่ชิ้นใดที่ถูกเปลี่ยนตามการรับประกัน จะยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการรับประกัน

อะไหล่ใด ๆ ที่ถูกเปลี่ยนตามการรับประกัน จะต้องถูกส่งคืนไปยัง Triumph Motorcycles Ltd ผ่านตัวแทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย และจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Triumph Motorcycles Ltd

ภายใต้ดุลยพินิจของ Triumph บริษัทอาจทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่บกพร่องซึ่งอยู่นอกเหนือการรับประกัน แต่การดำเนินการดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น

Triumph จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงในการดำเนินงานภายใต้การรับประกัน สามารถโอนสิทธิ์การรับประกันตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ให้กับเจ้าของรถคนถัดไปได้

 

 

1. จะต้องไม่มีการนำรถไปใช้เพื่อการแข่งขัน, ใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง*, ขาดการดูแลรักษา หรือซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอย่างไม่ถูกต้อง

2. รถจะต้องไม่เคยผ่านการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทาง Triumph Motorcycles Ltd

3. รถจะต้องได้รับการซ่อมบำรุงโดยตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้ใช้ของ Triumph และมีการลงบันทึกการซ่อมบำรุงไว้อย่างครบถ้วน

4. ข้อบกพร่องที่เกิดจากการปรับตั้งหรือซ่อมแซมอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการดัดแปลงโดยผู้ที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้

5. ข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานอะไหล่และอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจาก Triumph Motorcycles Ltd จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้

6. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการถอดและเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใด ๆ ยกเว้นจะเป็นอุปกรณ์เดิมของตัวรถ หรือเป็นการดำเนินการตามคำแนะนำของ Triumph Motorcycles Ltd

7. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรถไปหรือกลับจากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่รถอยู่ระหว่างการซ่อมแซมตามการรับประกัน

8. การซ่อมบำรุงตามปกติ และรายการที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงตามปกติ เช่น หัวเทียน น้ำมัน และกรองอากาศ จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ รายการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งคาดว่าจะสึกหรอกจากการใช้งานตามปกติ เช่น ยาง หลอดไฟ โซ่ ผ้าเบรก และจานคลัตช์ จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ ยกเว้นเฉพาะในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น

9. ซีลโช้คหน้าจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ เนื่องจากอาจเกิดการสึกหรอได้ง่าย (โดยเฉพาะการได้รับความเสียหายบริเวณท่อโช้คภายในจากเศษหิน)

10. ท่อเก็บเสียงไอเสียรถจักรยานยนต์ จะได้รับประกันเป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เริ่มต้นการรับประกันทั่วไปของตัวรถ ในระหว่างระยะเวลา 12 เดือนของการรับประกันนี้ จะไม่นับรวมการถูกกัดกร่อนภายในหรือการผิดรูปของแผ่นกันกระฉอกภายใน หลังครบ 12 เดือนนี้ ท่อเก็บเสียงของรถจักรยานยนต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกันนี้อีกต่อไป ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอื่น หม้อพักที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ Triumph จะไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านเสียงรบกวนหรือการปล่อยไอเสีย ในประเทศที่มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ดังนั้น การนำไปใช้บนท้องถนนอาจถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันบนสนามแบบปิดเท่านั้น หม้อพักที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ Triumph จะต้องอาศัยการจูนดาวน์โหลดเฉพาะ ซึ่งสามารถขอรับได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ได้รับอนุญาตของคุณ ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด กฎหมายท้องถิ่นอาจมีการห้ามใช้งานอุปกรณ์เสริมบางรายการ ในฐานะเจ้าของ/ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ ถือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องทราบและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณ รายละเอียดทั้งหมดนี้มีความถูกต้อง ณ ช่วงเวลาที่จะทำการตีพิมพ์ Triumph Motorcycles Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ เพื่อสอบถามรุ่นและสีที่มี

11. รายการอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันได้แก่ เบาะนั่ง กระเป๋าสัมภาระ สี ชิ้นส่วนโครเมียม ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขัดเงา หรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนตกแต่ง ซึ่งเกิดจากการสึกหรอตามปกติ การสัมผัสถูกสภาพภายนอก หรือการขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

12. แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์จะได้รับการรับประกันเป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันแรกที่ซื้อรถจักรยานยนต์ หลังครบ 12 เดือนนี้ แบตเตอรี่จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขการรับประกันนี้อีกต่อไป แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับรถจักรยานยนต์ จะต้องมีประจุไฟมากเพียงพอที่จะเติมส่วนที่เสียไปจากการทำงานของกลไกการสตาร์ท และ/หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ในระหว่างที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน

13.  การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครองรถที่นำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์

14. การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครองข้อบกพร่องที่ไม่ได้แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทราบ ภายในสิบวันนับจากที่เกิดข้อบกพร่อง

15. การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครองรถที่ได้รับสารหล่อลื่นไม่เพียงพอ หรือมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารหล่อหลื่นผิดประเภท

16. หากจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามการรับประกัน Triumph Motorcycles Ltd และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียที่เกิดจากการไม่ได้ใช้งาน ความไม่สะดวก การเสียเวลา ความเสียหายเชิงพาณิชย์ หรือความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น

การรับประกันนี้จะได้รับการตีความตามกฎหมายอังกฤษ และข้อสงสัยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับประกันนี้ จะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจการปกครองของศาลอังกฤษ

ข้อความ สภาวะ การรับรอง คำอธิบาย หรือการรับประกันอื่นใดที่อยู่ในแค็ตตาล็อก โฆษณา หรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ จะไม่สามารถใช้ตีความได้ว่าเป็นการขยายขอบเขต เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่เนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ในที่นี้ได้ Triumph Motorcycles Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงหรือพัฒนาต้นแบบหรือรถใด ๆ ก็ตามโดยไม่แจ้งให้ทราบ และปราศจากข้อผูกมัดใด ๆ ในรถที่ได้จำหน่ายไปแล้ว การรับประกันนี้ไม่มีใด ๆ ต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

 

 

 

การใช้งานรถจักรยานยนต์จะดียิ่งขึ้น หากทราบว่ารถของคุณนั้นผ่านการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานระดับสูงที่ Triumph Motorcycles Ltd กำหนด รถจักรยานยนต์ของคุณอาจจำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งขึ้น หากนำไปใช้ในสภาพอากาศหรือสภาวะที่เลวร้าย หรือหากใช้ในการเดินทางระยะสั้น ๆ ที่มีการดับและสตาร์ทเครื่องบ่อยครั้ง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต

รถจะต้องได้รับการซ่อมบำรุงครั้งแรกที่ระยะ 500 ไมล์/800 กิโลเมตร/1 เดือน อย่างใดอย่างนึงถึงก่อน

การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง จะรวมถึงการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่อยู่ในส่วน ’วิธีขี่รถจักรยานยนต์’ ในหนังสือคู่มือของเจ้าของ และการใช้งานใด ๆ ที่ขัดแย้งกับคำเตือนที่อยู่ในหนังสือคู่มือเล่มดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานรถจักรยานยนต์ในลักษณะใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายการใช้บนท้องถนนตามปกติ