การค้นหาข้อมูลการเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัย

  VIN LOOK UP

  • 1 ป้อน VIN อย่างครบถ้วน
  • 2 ยืนยันรถจักรยานยนต์
  • 3 ดูข้อมูลการเรียกคืน
  • 4 ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
  VIN Number:
   

  Last Updated: 06/30/2563

  โปรดตั้งใจตรวจสอบ VIN รถจักรยานยนต์ของคุณ และป้อนใหม่อีกครั้ง ค้นหาตัวแทนจำหน่าย for assistance or call 01 888 666 444 if you still have problems

  เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นที่เรามีต่อคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า บางครั้งในระหว่างอายุการใช้งานของรถจักรยานยนต์ของคุณ อาจมีบางชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่อันเนื่องมาจากการเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานยานพาหนะในพื้นที่ เราจึงจะทำการประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อมีเหตุจำเป็น

  การเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัยคืออะไร

  การเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัย คือการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนในรถจักรยานยนต์ของคุณ ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในกรณีที่เป็นการเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัย เราจะติดต่อเจ้าของรถผ่านทางจดหมาย หากคุณลงทะเบียนที่อยู่เจ้าของจักรยานยนต์ไว้ในฐานข้อมูลของเรา เราจะขอให้คุณนำรถจักรยานยนต์ของคุณไปยังตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก และเราจะดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

  ฟังก์ชันการค้นหานี้ จะรายงานแคมเปญการเรียกคืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเคยประกาศออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2001 จนถึงปัจจุบัน


  VIN คืออะไร

  รถจักรยานยนต์ทุกคันจะมีหมายเลขประจำตัวยานพาหนะ (VIN) ซึ่งจะเป็นตัวเลขและตัวอักษร 17 ตัว

  หากรถจักรยานยนต์ของฉันอยู่ระหว่างการถูกเรียกสินค้าคืนเพื่อความปลอดภัย ฉันควรทำอย่างไร

  เราจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ารถจักรยานยนต์ของคุณจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือก และนัดคิวเอารถจักรยานยนต์ของคุณเข้าไปดำเนินการแก้ไขตามประกาศการเรียกสินค้าคืนโดยเร็วที่สุด หากต้องการค้นหาข้อมูลตัวแทนจำหน่าย โปรดใช้โปรแกรมค้นหาตัวแทนจำหน่ายของเรา