ข้อเสนอล่าสุด

  ข้อเสนอสิ้นสุด 27/10/2019

  PROMOTION & INSTALMENT TABLE IN OCTOBER 2019

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2562

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Street Triple RS

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
  - ฟรี! ประกันภัยชั้น 1
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,327 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QtWBZC

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Thruxton R

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 70,000 บาท
  - ฟรี! ประกันภัยชั้น 1
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,763 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2Nd1toe

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Street Twin 

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 5,530 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2r0xDpg

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Bonneville Bobber 

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,138  บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2rbGEvz

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Bonneville T100

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน
  - ฟรี! ประกันภัยชั้น 1
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 6,196 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QugVtR

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Bonneville T100 Black

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน
  - ฟรี! ประกันภัยชั้น 1
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 6,196  บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QugVtR

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Bonneville T120

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน
  - ฟรี! ประกันภัยชั้น 1
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,853  บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QnVTgJ

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Bonneville T120 Black

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน
  - ฟรี! ประกันภัยชั้น 1
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,853 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QnVTgJ

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Tiger 800 XR

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 70,000 บาท
  - ฟรี Aluminium Side Panniers with Racks มูลค่า 49,300 บาท
  - มูลค่ารวม 119,300 บาท
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,232 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QoYBCu

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Tiger 800 XRT

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
  - ฟรี Aluminium Side Panniers with Racks มูลค่า 49,300 บาท
  - มูลค่ารวม 129,300 บาท
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,978บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QoYBCu

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Tiger 800 XCA

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
  - ฟรี Aluminium Side Panniers with Racks มูลค่า 49,300 บาท
  - มูลค่ารวม 129,300 บาท
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,251 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QoYBCu

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Bonneville Speedmaster 

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,763  บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2NfevSb

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Bonneville Bobber Black

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,763 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2rbGEvz

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Speed Twin

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,825 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2RG29jU

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Street Scrambler

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 6,644 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2Avfhkz

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Scrambler 1200 XC

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,329 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QG1q1F

  โปรโมชั่นรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ 
  รุ่น Scrambler 1200 XE

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,913 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

   ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QG1q1F


  อัปเดตตารางผ่อนรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2562

  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโด้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

   

  บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด  ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

   


    
  สนใจสามารถสอบถามและติดต่อผู้แทนจำหน่ายไทรอัมพ์ 14 แห่งทั่วประเทศได้ที่ : http://bit.ly/2M6fui9

  *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด 
  และต้องออกรถภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เท่านั้น