ข้อเสนอล่าสุด

  ข้อเสนอสิ้นสุด 28/07/2019

  PROMOTION & INSTALLMENT TABLE IN JULY 2019

  โปรโมชั่นและตารางผ่อนรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

  ตัวอย่างแทน

  อัปเดตโปรโมชั่นและตารางผ่อน รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม - 28 กรกฎาคม 2562


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville Bobber

  Promotion_July-2019_01

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,261 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2rbGEvz


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Thruxton R

  Promotion_July-2019_02

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 60,000 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,972บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2Nd1toe


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Street Triple RS

  Promotion_July-2019_03

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,374 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QtWBZC


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville Speedmaster 

  Promotion_July-2019_04

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,972 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10%
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2NfevSb


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Tiger 800 XCA

  Promotion_July-2019_05

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
  - ฟรี Aluminium Side Panniers with Racks มูลค่า 49,300 บาท
  - มูลค่ารวม 129,300 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 10,572 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QoYBCu


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Tiger 800 XRT

  Promotion_July-2019_06

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
  - ฟรี Aluminium Side Panniers with Racks มูลค่า 49,300 บาท
  - มูลค่ารวม 129,300 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 10,260 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10%
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QoYBCu


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Tiger 800 XR

  Promotion_July-2019_07

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 70,000 บาท
  - ฟรี Aluminium Side Panniers with Racks มูลค่า 49,300 บาท
  - มูลค่ารวม 119,300 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,264 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QoYBCu


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville T100

  Promotion_July-2019-BONNEVILLET100

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,080 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QugVtR


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville T100 Black

  Promotion_July-2019-BONNEVILLET100-Black

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,080 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QugVtR


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville T120

   Promotion_July-2019-BONNEVILLET120

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,936 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QnVTgJ


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville T120 Black

  Promotion_July-2019-BONNEVILLET120-Black

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,936 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QnVTgJ


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville Bobber Black

  Promotion_July-2019-BONNEVILLE-BOBBER-Black

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,972 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2rbGEvz


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Speed Twin

  Promotion_July-2019-SPEED-TWIN

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,020 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2RG29jU


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Scrambler 1200 XC

  Promotion_July-2019-SCRAMBLER-1200XC

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,600 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QG1q1F


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์รุ่น Scrambler 1200 XE

  Promotion_July-2019-SCRAMBLER-1200XE

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 10,273 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QG1q1F


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Street Twin 

  Promotion_July-2019-STREET-TWIN

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 6,374 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10%
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2r0xDpg


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Street Scrambler

  Promotion_July-2019-STREET-SCRAMBLER

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,658 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2Avfhkz


  อัปเดตตารางผ่อนรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม - 28 กรกฎาคม 2562

  บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

  Installment table TLeasingJul 32019Page1

  Installment table TLeasingJul 32019Page2

  บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

  Installment table KLJul 32019Page1

  Installment table KLJul 32019Page2

  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโด้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  Installment table AYCLJul 32019Page1

  Installment table AYCLJul 32019Page2

  สนใจสามารถสอบถามและติดต่อผู้แทนจำหน่ายไทรอัมพ์ 14 แห่งทั่วประเทศได้ที่ : http://bit.ly/2M6fui9

  *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด 
  และต้องออกรถภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น

  ตัวอย่างแทน

  อัปเดตโปรโมชั่นและตารางผ่อน รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม - 28 กรกฎาคม 2562


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville Bobber

  Promotion_July-2019_01

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,261 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2rbGEvz


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Thruxton R

  Promotion_July-2019_02

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 60,000 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,972บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2Nd1toe


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Street Triple RS

  Promotion_July-2019_03

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,374 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QtWBZC


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville Speedmaster 

  Promotion_July-2019_04

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,972 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10%
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2NfevSb


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Tiger 800 XCA

  Promotion_July-2019_05

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
  - ฟรี Aluminium Side Panniers with Racks มูลค่า 49,300 บาท
  - มูลค่ารวม 129,300 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 10,572 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QoYBCu


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Tiger 800 XRT

  Promotion_July-2019_06

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 80,000 บาท
  - ฟรี Aluminium Side Panniers with Racks มูลค่า 49,300 บาท
  - มูลค่ารวม 129,300 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 10,260 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10%
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QoYBCu


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Tiger 800 XR

  Promotion_July-2019_07

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ฟรี! Gift Voucher มูลค่า 70,000 บาท
  - ฟรี Aluminium Side Panniers with Racks มูลค่า 49,300 บาท
  - มูลค่ารวม 119,300 บาท
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,264 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QoYBCu


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville T100

  Promotion_July-2019-BONNEVILLET100

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,080 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QugVtR


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville T100 Black

  Promotion_July-2019-BONNEVILLET100-Black

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,080 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QugVtR


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville T120

   Promotion_July-2019-BONNEVILLET120

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,936 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QnVTgJ


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville T120 Black

  Promotion_July-2019-BONNEVILLET120-Black

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 8,936 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QnVTgJ


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Bonneville Bobber Black

  Promotion_July-2019-BONNEVILLE-BOBBER-Black

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,972 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2rbGEvz


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Speed Twin

  Promotion_July-2019-SPEED-TWIN

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,020 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2RG29jU


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Scrambler 1200 XC

  Promotion_July-2019-SCRAMBLER-1200XC

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 9,600 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QG1q1F


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์รุ่น Scrambler 1200 XE

  Promotion_July-2019-SCRAMBLER-1200XE

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 10,273 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2QG1q1F


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Street Twin 

  Promotion_July-2019-STREET-TWIN

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 6,374 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10%
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2r0xDpg


  โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ รุ่น Street Scrambler

  Promotion_July-2019-STREET-SCRAMBLER

  - ฟรี! ค่า พ.ร.บ. / ค่าจดทะเบียน 
  - ผ่อนเริ่มต้น 7,658 บาท นานสูงสุด 60 เดือน
  - ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 10% 
  - พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Triumph Roadside Assistance เป็นเวลา 2 ปี

  ชมรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติม : http://bit.ly/2Avfhkz


  อัปเดตตารางผ่อนรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม - 28 กรกฎาคม 2562

  บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

  Installment table TLeasingJul 32019Page1

  Installment table TLeasingJul 32019Page2

  บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

  Installment table KLJul 32019Page1

  Installment table KLJul 32019Page2

  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโด้ ลีส จำกัด (มหาชน)

  Installment table AYCLJul 32019Page1

  Installment table AYCLJul 32019Page2

  สนใจสามารถสอบถามและติดต่อผู้แทนจำหน่ายไทรอัมพ์ 14 แห่งทั่วประเทศได้ที่ : http://bit.ly/2M6fui9

  *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด 
  และต้องออกรถภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น

  ก่อนหน้า
  ข้อเสนอถัดไป