สมาคมนักขี่แห่ง Triumph

    การเป็นเจ้าของรถ Triumph ก็คือการขี่รถ Triumph เจ้าของรถ Triumph ทุกคน จะได้เป็นสมาชิกของสมาคมนักขี่แห่ง Triumph (R.A.T.) ในทันที

    การขี่รถ Triumph นั้น แตกต่างจากการขี่รถจักรยานยนต์คันอื่น ๆ เราสนับสนุนให้คุณติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณเป็นประจำ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการล่าสุดของกิจกรรม Triumph และ Triumph ยังสนับสนุนให้สมาชิก RAT ชวนเพื่อน ๆ มาร่วมด้วย ไม่ว่าพวกเขาจะขี่รถอะไรก็ตาม เพื่อให้นักขี่เหล่านั้นได้มีโอกาสเพลิดเพลินไปกับความแตกต่างของ Triumph