Skip to main content

Website Terms & Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์

 

เราภาคภูมิใจในเว็บไซต์ของเรา และต้องการให้คุณเพลิดเพลินไปกับการใช้งานอย่างเต็มที่

ข้อความ กราฟิก และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นบนเวิร์ลไวด์เว็บไซต์ ("เว็บไซต์") แห่งนี้ หากไม่ได้มีการระบุไว้เป็นอื่น จะถือเป็นทรัพย์สินของ Triumph Designs Limited, Normandy Way, Hinckley, LE10 3BZ, England สงวนลิขสิทธิ์

คุณสามารถดู คัดลอก พิมพ์ และใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยที่: (1) การใช้งานเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ เป็นการใช้เพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ (2) ไม่มีการดัดแปลงข้อความ กราฟิก หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ และ (3) ไม่มีการใช้งาน คัดลอก หรือแจกจ่ายกราฟิกบนเว็บไซต์นี้ โดยแยกออกจากข้อความประกอบกราฟิก

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างเต็มที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน JavaScript และคุกกี้

หากมีผู้ใช้ใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ส่งความคิดเห็นหรือข้อมูล เช่น แนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะนำ หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของ Triumph Motorcycles Limited หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับ และ Triumph Motorcycles Limited จะไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว และจะสามารถทำซ้ำ ใช้งาน เปิดเผย และแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าวกับผู้อื่นได้โดยปราศจากข้อจำกัด

การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบ URL ที่ร้องขอ อุปกรณ์ที่ส่งคำขอ และช่วงเวลาที่ส่งคำขอ จะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้ในการเข้าถึง ใช้งานทางสถิติ และการรักษาความปลอดภัย การใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยินยอมให้ดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว เว็บไซต์นี้อาจไม่พร้อมใช้งานเป็นบางช่วงเวลา เนื่องจากเหตุขัดข้องทางกลไก การโทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบุคคลที่สาม Triumph Motorcycles Limited ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมช่วงเวลาที่เว็บไซต์อาจหยุดทำงาน และไม่สามารถควบคุมระยะเวลาการหยุดทำงานดังกล่าวได้

เราได้มีการดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล เพื่อสร้างความมั่นใจในความแม่นยำของข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์นี้ ที่จัดเตรียมโดย Triumph Motorcycles Limited อย่างไรก็ตาม Triumph Motorcycles Limited จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของการพิมพ์ผิด ข้อมูลที่ล้าสมัย ความไม่แม่นยำทางเทคนิคหรือทางการกำหนดราคา ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจากการที่ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจไม่สมบูรณ์ ไม่แม่นยำ ล้าสมัย หรืออาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดของคุณได้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์จะมีภาพรถจักรยานยนต์ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์เสริมอยู่ และอาจมีการระบุถึงเรื่องนี้หรือไม่ก็ได้ Triumph Motorcycles Limited จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากภาพดังกล่าวนี้ ภาพถ่ายและวิดีโอที่ใช้งานภายในเว็บไซต์นี้ จะแสดงถึงรถจักรยานยนต์ของ Triumph ที่ใช้งานโดยนักขี่มืออาชีพผู้ชำนาญการ ซึ่งสวมอุปกรณ์ป้องกัน ภายใต้สภาพเส้นทางแบบปิดที่อยู่ในการควบคุมดูแลโดยมืออาชีพ Triumph ไม่รับรองหรือสนับสนุนการแสดงโลดโผน เทคนิคพลิกแพลง หรือลักษณะการขี่ใด ๆ ที่ขาดความรับผิดชอบ ที่ Triumph เราต้องการให้ทุกการขี่มีแต่ความปลอดภัยและความเพลิดเพลิน โปรดขี่อย่างปลอดภัย ระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎหมายเสมอ โปรดขี่ในลักษณะที่เป็นไปตามทักษะของคุณ เข้าเรียนหลักสูตรทักษะการขี่ และสวมอุปกรณ์ป้องกันเสมอ ห้ามขี่รถขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาโดยเด็ดขาด ศึกษาคู่มือผู้ใช้ของคุณเอง และตรวจสอบสภาพรถ Triumph ของคุณก่อนที่จะขี่

Triumph Motorcycles Limited ขอปฏิเสธการให้การรับประกันใด ๆ ทั้งโดยเฉพาะเจาะจงหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือความพร้อมจำหน่าย ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และข้อมูล กราฟิก และเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ภายในนี้

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Triumph Motorcycles Limited จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับตลาดสหราชอาณาจักร แต่ผู้ใช้จากต่างประเทศอาจสามารถเข้าถึงได้ และผู้ใช้ควรทราบว่าผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการบางรายการ อาจไม่มีวางจำหน่ายหรือให้บริการในประเทศของคุณ เนื่องจากข้อจำกัดทางตลาด ทางเทคนิค หรือทางกฎหมาย Triumph Motorcycles Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการจำหน่ายหรือให้บริการรุ่นผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม เสื้อผ้า และรายการอื่น ๆ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะได้ตลอดเวลา โดยไม่เกิดข้อผูกมัดใด ๆ

ข้อมูลจำเพาะของรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์เสริมในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันออกไป โปรดทราบว่ามีหลายประเทศที่ห้ามการนำเข้า การจดทะเบียน และ/หรือการใช้ยานพาหนะและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้มีข้อมูลจำเพาะตรงตามที่ประเทศนั้น ๆ กำหนดไว้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ เพื่อสอบถามข้อมูลรุ่น อุปกรณ์เสริม และเสื้อผ้าที่มีวางจำหน่าย

Triumph Motorcycles Limited จะแนะนำให้ใช้เฉพาะอะไหล่แท้และอุปกรณ์เสริมของ Triumph บนรถจักรยานยนต์ Triumph เท่านั้น และควรให้เฉพาะตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต เป็นผู้ติดตั้งอะไหล่และอุปกรณ์เหล่านี้เท่านั้น Triumph จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในข้อบกพร่องที่เกิดจากการติดตั้งอะไหล่ อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วนดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการให้บุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ติดตั้งอะไหล่ อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วนดัดแปลงที่ได้รับอนุญาต การติดตั้งอะไหล่ อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วนดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการให้ตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต เป็นผู้ติดตั้งอะไหล่ อุปกรณ์เสริม หรือชิ้นส่วนดัดแปลงที่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการควบคุมรถ ความมั่นคง หรือการใช้งานรถจักรยานยนต์ในด้านอื่น ๆ และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตั้งหรือเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม ซึ่งจะต้องมีการแยกชิ้นส่วนหรือต่อเติมระบบไฟฟ้าหรือระบบน้ำมันเชื้อเพลิง การดำเนินการเหล่านี้มีอันตรายร้ายแรงมาก

ที่ Triumph เราต้องการให้ทุกการขี่มีแต่ความปลอดภัยและความเพลิดเพลิน โปรดขี่อย่างปลอดภัย ระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎหมาย และอยู่ภายในขอบเขตความสามารถการขี่ของคุณเสมอ คุณควรเข้าเรียนหลักสูตรทักษะการขี่ โปรดสวมหมวกนิรภัย อุปกรณ์ปกป้องดวงตา และชุดป้องกันที่เหมาะสม และยืนยันให้ผู้โดยสารทำเช่นเดียวกันเสมอ ห้ามขี่รถขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาโดยเด็ดขาด