ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันอะไหล่แท้ของ Triumph

  ขอบคุณสำหรับการเลือกใช้อะไหล่แท้ของ Triumph อะไหล่นี้คือผลิตภัณฑ์ของ Triumph ซึ่งผลิตขึ้นด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมที่ผ่านการพิสูจน์ ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และสมรรถนะที่เหนือชั้น

  ทุกครั้งที่ดำเนินการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือใช้สิทธิ์ตามการรับประกัน คุณจะต้องมอบหนังสือคู่มือการเข้ารับบริการให้กับตัวแทนจำหน่าย Triumph ของคุณเสมอ

  อะไหล่แท้ใหม่ของ Triumph ทุกชิ้น ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต จะมีประกันคุ้มครองแบบไม่จำกัดระยะทางเป็นเวลา 24 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนซื้อครั้งแรก หรือวันที่ทำการขาย ในกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือวันที่ซื้ออะไหล่

  ภายในระยะเวลาการรับประกัน TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED ขอรับรองว่าอะไหล่ใหม่ของ Triumph นั้น ปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ในส่วนของวัสดุที่ใช้ผลิต และ/หรือคุณภาพของงานในขณะที่ทำการผลิต

  อะไหล่ใด ๆ ที่เกิดข้อบกพร่องในระยะเวลาดังกล่าวนี้ จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ภายใต้ดุลยพินิจของ TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED โดยดำเนินการผ่านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต

  อะไหล่ชิ้นใดที่ถูกเปลี่ยนตามการรับประกัน จะยังคงได้รับความคุ้มครองตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการรับประกัน

  อะไหล่ใด ๆ ที่ถูกเปลี่ยนตามการรับประกัน จะต้องถูกส่งคืนไปยัง TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED ผ่านตัวแทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย และจะกลายเป็นทรัพย์สินของ TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED

  ภายใต้ดุลยพินิจของ Triumph บริษัทอาจทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่บกพร่องซึ่งอยู่นอกเหนือการรับประกัน แต่การดำเนินการดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น

  เงื่อนไขและข้อยกเว้น

  1. จะต้องไม่มีการนำรถไปใช้เพื่อการแข่งขัน, *ใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง, ขาดการดูแลรักษา หรือซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอย่างไม่ถูกต้อง

  2. รถจะต้องได้รับการซ่อมบำรุงโดยตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้ใช้ของ Triumph และมีการลงบันทึกการซ่อมบำรุงไว้อย่างครบถ้วน

  3. ข้อบกพร่องที่เกิดจากการปรับตั้งหรือซ่อมแซมอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการดัดแปลง จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้

  4. ข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานอะไหล่และอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจาก Triumph Motorcycles จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้

  5. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการถอดและเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ยกเว้นจะเป็นอุปกรณ์เดิมของตัวรถ หรือเป็นการดำเนินการตามคำแนะนำของ TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED

  6. การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรถไปหรือกลับจากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต หรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งเกิดขึ้นขณะที่รถอยู่ระหว่างการซ่อมแซมตามการรับประกัน

  7. การซ่อมบำรุงตามปกติ และรายการที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงตามปกติ เช่น หัวเทียน น้ำมัน และกรองอากาศ จะอยู่ภายใต้การรับประกันนี้ เฉพาะในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น รายการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งคาดว่าจะสึกหรอกจากการใช้งานตามปกติ เช่น ยาง หลอดไฟ โซ่ ผ้าเบรก และจานคลัตช์ จะอยู่ภายใต้การรับประกันนี้ เฉพาะในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น

  8. ซีลโช้คหน้าจะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ เนื่องจากอาจเกิดการสึกหรอได้ง่าย (โดยเฉพาะการได้รับความเสียหายบริเวณท่อโช้คภายในจากเศษหิน)

  9. ท่อเก็บเสียงไอเสียรถจักรยานยนต์ จะได้รับประกันเป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เริ่มต้นการรับประกันทั่วไปของตัวรถ ในระหว่างระยะเวลา 12 เดือนของการรับประกันนี้ จะไม่นับรวมการถูกกัดกร่อนภายในหรือการผิดรูปของแผ่นกันกระฉอกภายใน หลังครบ 12 เดือนนี้ ท่อเก็บเสียงของรถจักรยานยนต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกันนี้อีกต่อไป

  10. รายการอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันได้แก่ เบาะนั่ง กระเป๋าสัมภาระ สี ชิ้นส่วนโครเมียม ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขัดเงา หรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนตกแต่ง ซึ่งเกิดจากการสึกหรอตามปกติ หรือการขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

  การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง จะรวมถึงการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่อยู่ในส่วน ’วิธีขี่รถจักรยานยนต์’ ในหนังสือคู่มือของเจ้าของ และการใช้งานใด ๆ ที่ขัดแย้งกับคำเตือนที่อยู่ในหนังสือคู่มือเล่มดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานรถจักรยานยนต์ในลักษณะใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายการใช้บนท้องถนนตามปกติ

  11. แบตเตอรี่จะได้รับการรับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อครั้งแรก หลังครบ 12 เดือนนี้ แบตเตอรี่จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขการรับประกันนี้อีกต่อไป การรับประกันนี้จะคุ้มครองเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผ่านการทดสอบการใช้งานโดยตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

  12. การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครองรถที่นำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์

  13. การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครองข้อบกพร่องที่ไม่ได้แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทราบ ภายในสิบวันนับจากที่เกิดข้อบกพร่อง

  14. การรับประกันนี้จะไม่คุ้มครองรถที่ได้รับสารหล่อลื่นไม่เพียงพอ หรือมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารหล่อหลื่นผิดประเภท

  15. หากจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามการรับประกัน Triumph Motorcycles และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียที่เกิดจากการไม่ได้ใช้งาน ความไม่สะดวก การเสียเวลา ความเสียหายเชิงพาณิชย์ หรือความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น

  การรับประกันนี้จะได้รับการตีความตามกฎหมายอังกฤษ และข้อสงสัยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับประกันนี้ จะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจการปกครองของศาลอังกฤษ

  ข้อความ สภาวะ การรับรอง คำอธิบาย หรือการรับประกันอื่นใดที่อยู่ในแค็ตตาล็อก โฆษณา หรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ จะไม่สามารถใช้ตีความได้ว่าเป็นการขยายขอบเขต เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่เนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ในที่นี้ได้ Triumph Motorcycles ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงหรือพัฒนารุ่นผลิตภัณฑ์หรือรถใด ๆ ก็ตามโดยไม่แจ้งให้ทราบ และปราศจากข้อผูกมัดใด ๆ ในรถที่ได้จำหน่ายไปแล้ว การรับประกันนี้ไม่มีใด ๆ ต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

  บันทึกการซ่อมบำรุง

  การใช้งานรถจักรยานยนต์จะดียิ่งขึ้น หากทราบว่ารถของคุณนั้นผ่านการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานระดับสูงที่ Triumph Motorcycles Limited กำหนด รถจักรยานยนต์ของคุณอาจจำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งขึ้น หากนำไปใช้ในสภาพอากาศหรือสภาวะที่เลวร้าย หรือหากใช้ในการเดินทางระยะสั้น ๆ ที่มีการดับและสตาร์ทเครื่องบ่อยครั้ง สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ได้รับอนุญาต

  รถจะต้องได้รับการซ่อมบำรุงครั้งแรกที่ระยะ 500 ไมล์/800 กิโลเมตร/1 เดือน อย่างใดอย่างนึงถึงก่อน

  การดูแลรถจักรยานยนต์ของคุณ

  Triumph Motorcycles ใช้ความระมัดระวังในการเลือกใช้วัสดุ เทคนิคการชุบและการทาสี เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตกแต่งภายนอกคุณภาพสูงและความทนทานของตัวรถ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่รถจักรยานยนต์ถูกนำไปใช้ในสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย และในสถานการณ์เหล่านี้ สิ่งสำคัญคือการล้าง ทำให้แห้ง และหล่อลื่นรถซ้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้สีตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณพื้นผิวโลหะของรถ ทั้งที่ชุบสีและไม่ได้ชุบสี ตัวแทนจำหน่ายของคุณสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้หากคุณต้องการ ในท้ายที่สุด ลักษณะภายนอกของรถของคุณ จะขึ้นอยู่กับระดับการดูแลรักษาที่ตัวรถได้รับ