SUPERSPORTS

    มีชีวิตอยู่บนท้องถนน แต่มีจุดกำเนิดมาจากสนามแข่ง รถจักรยานยนต์ Supersports Triumph Daytona 675 และ 675R คือรถที่จะถ่ายทอดข้อมูลทุกสัมผัสของความเป็นนักขี่ให้กับคุณโดยตรง พร้อมทั้งตอบสนองทุกการควบคุมของคุณไปพร้อม ๆ กัน

    ดังนั้น ในขณะที่ขึ้นขี่ Daytona 675 คุณจะหลอมรวมโดยตรงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรสมรรถนะสูง ที่ไร้เทียมทานในด้านประโยชน์ใช้สอย และความเร้าใจอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะอยู่บนถนนหรือในสนามแข่ง