คลุมกันฝนและกระเป๋า City Bag

  หมายเลขอะไหล่: A9510228
  ฿1,050.00
  Estimated Fitting Time: 1 minute

  คำอธิบาย

  คลุมกันฝนจะช่วยให้กระเป๋าติดถังและสัมภาระในกระเป๋าไม่เปียกในกรณีที่ฝนตกหนัก พร้อมกระเป๋ามียี่ห้อสำหรับใช้จัดเก็บอย่างกะทัดรัดในยามไม่ใช้งาน โดยสามารถนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าติดถังเองได้ ได้รับการออกแบบให้มีช่องใสสำหรับใช้งานร่วมกับช่องเสียบแผนที่ของกระเป๋าติดถัง

  เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์เหล่านี้

  • Street Twin
  • Street Cup
  • Street Scrambler
  • Bonneville T120 
  • Bonneville T120 Black
  • Bonneville T100
  • Bonneville T100 Black
  • Thruxton 1200
  • Thruxton 1200 R

  กลับไปที่ผลการค้นหา