CRUISERS

    สำหรับผู้คนทั่วไป อาจเข้าใจผิดว่ารถจักรยานยนต์ Triumph Cruiser นั้นเป็นเพียงแค่รถจักรยานยนต์ Cruiser สไตล์คลาสสิกแท้ ๆ

    แต่เมื่อได้ลองขี่้เพียงครั้งเดียว คุณจะสัมผัสได้ถึงระดับความคล่องตัวและสมรรถนะที่สูงจนน่าประหลาดใจ จากรถจักรยานยนต์ที่สามารถสร้างความเร้าใจให้ผู้ขี่ได้ทุกวัน และทั้งหมดนี้แฝงอยู่ภายใต้ความเป็น Cruiser สไตล์คลาสสิกแท้ ๆ