CLASSICS

    ความเป็นคลาสสิกนั้น ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเพิ่มเติมลงไปบนรถจักรยานยนต์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่ยังคงอยู่มาโดยตลอด

    วิศวกรรม Triumph สมัยใหม่ ช่วยให้กลุ่มรถจักรยานยนต์ของเรา มีทั้งความน่าไว้วางใจ เสน่ห์ และประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน ไม่แพ้รถรุ่นอื่น ๆ ของ Triumph